ZASŁUŻENI

Prezes Honorowy ZW ZŻWP w OPOLU:
Płk Chłodnicki Jan


Wpisani do „Księgi Honorowej” ZG ZŻWP:
Płk Chłodnicki Jan - Koło Miejskie Opole;
Płk Domański Stanisław – Koło miejskie Opole;
Mjr Irach Jan – Koło Miejskie Opole;
Mjr Noga Bolesław – Koło miejskie Opole.

Wpisani do „Księgi Honorowej” organizacji wojewódzkiej:
Płk Smolarz Rajmund – Koło Miejskie Opole;
Ppłk Cąkała Jan – Koło Miejskie Opole;
Ppłk Chorzewski Antoni – Koło Miejskie Opole;
Mjr Stasiński Romuald – Koło Miejskie Opole;
Kol Sawaryn Janina – Koło Miejskie Opole;
Ppłk Wincenty Zbiegini – Koło nr 7 Opole;
Płk Tadeusz Hulkiewicz – Koło nr 7 Opole;
Płk Ryszard Cieśla – Koło nr 8 Opole;
Mjr Jan Gadziński – Koło nr 10 Opole;
St. chor. szt. Stanisław Organ – Koło nr 10 Brzeg.
Ppłk Romuald Idzikowski – Koło nr 7
Ppłk Krzysztof Flak – Koło nr 7
Ppłk Dionizy Wiśniewski – Koło nr - 7

WYRÓŻNIENI Złotym Krzyżem z Gwiazdą:
Kol. Płk Mieczysław Maślak – 2013
Kol. Płk Chłodnicki Jan – 2014
Kol. Płk Szelka Stefan – 2016
Kol. Płk Hibner Józef – 2016
Kol. Płk Kwiatkowski Marek – 2015
Kol. Płk Owczarek Zbigniew – 2017
Kol. Ppłk Chorzewski Antoni – 2017

Wyróżniony nadaniem tytułu „Człowiek Roku Związku”
Kol. płk Hibner Józef – 2012