ZARZĄD WOJEWÓDZKI ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO W OPOLU


Prezes Zarządu

 Na X Wojewódzkim Zjeździe który odbył się 21 kwietnia 2017 roku wybrano nowe władze Wojewódzkie ZŻWP na Opolszczyźnie w następującym składzie:

PREZYDIUM

 OPOLSKIEGO ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO ZŻWP

PREZES Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP w Opolu:

 Płk dypl. mgr Zbigniew OWCZAREK

 

Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP w Opolu:

Ppłk mgr Antoni CHORZEWSKI

 

 

kpt Henryk Jędrzejczyk sekretarz zarządu