ZARZĄD WOJEWÓDZKI ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO W OPOLU


Na XI Wojewódzkim Zjeździe wybrano nowe władze Wojewódzkie ZŻWP na Opolszczyźnie w następującym składzie:

PREZYDIUM

OPOLSKIEGO ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO ZŻWP

PREZES Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP w Opolu:

 Płk dypl. mgr Zbigniew OWCZAREK

Zbigniew Owczarek


Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP w Opolu:

Ppłk mgr Antoni CHORZEWSKI

Antoni Chorzewski


Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP w Opolu:

płk dypl. Marek Kwiatkowski

Marek Kwiatkowski

  Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP w Opolu:

płk mgr Eugeniusz Nowacki

Egeniusz Nowacki


Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP w Opolu: 

płk lek. med. Roman Lipski

Roman Lipski


Sekretarz Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP w Opolu:

ppłk Ireneusz Dybalski

Ireneusz Dybalski


Skarbnik Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP w Opolu: 

kpt Henryk Jędrzejczyk

Henryk Jędrzejczyk


Pełnomocnik ds. kobiet Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP w Opolu:

Maria Polańska

Maria Polańska


Rzecznik prasowy Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP w Opolu:

ppłk mgr Henryk Wawer

Henryk Wawer