Środowisko byłych żołnierzy zawodowych starało się powołać organizację, która umożliwiłaby emerytom i rencistom wojskowym aktywnie i społecznie pracować na rzecz umacniania obronności naszego kraju i nieść pomoc swoim kolegom. Po uzyskaniu zgody Ministra Obrony Narodowej rozpoczęła się aktywna praca komitetów założycielskich w celu powołania Związku Żołnierzy WP. W dniu 12.02.1981 roku odbyło się w Warszawie spotkanie przedstawicieli organizacji społecznych i środowisk kombatanckich, na którym powołano komitet Założycielski Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych oraz opracowano projekt statutu organizacji. W dniach 13 – 14 czerwca 1981 roku odbył się                   w Warszawie I Krajowy Zjazd Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych. Przenosząc ideę utworzenia ZBŻZ na szczebel województwa, w dniu 16 marca 1981 roku odbyło się posiedzenie aktywu spośród oficerów rezerwy przy Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Opolu, któremu przewodniczył zastępca Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Opolu płk mgr Stefan Szelka. Na tym posiedzeniu powołany został Komitet Założycielski ZBŻZ na szczeblu województwa opolskiego w składzie:

                     Przewodniczący                          płk   rez. Jan Chłodnicki

                     Vice przewodniczący                  ppłk rez. Kazimierz Kasprzak

                    Sekretarz                                      ppłk rez. Włodzimierz Kłapa

                    Członkowie                                 ppłk rez. Tadeusz Kwaczała

                                                                         mjr rez. Edmund Kaliński

Powołany Komitet przystąpił do działania w zakresie organizacyjno – ewidencyjnym w celu powołania na terenie województwa opolskiego Wojewódzkiego Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych oraz Kół terenowych.

Zgodnie z planem działania Komitetu Założycielskiego w dniu 24 kwietnia 1981 roku odbył się I Zjazd Wojewódzki ZBŻZ.

Zjazd wybrał 20 osobowy Zarząd Wojewódzki Związku w składzie:

                                 PREZYDIUM ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO

      Prezes             płk rez. Jan Chłodnicki

     Wiceprezes     ppłk rez. Kazimierz Kasprzak

     Wiceprezes     ppłk rez. Franciszek Kicia

     Sekretarz        płk rez. Stanisław Grala

     Skarbnik         ppłk rez. Włodzimierz Kłapa

     Członkowie    mjr rez. Czesław Gęsikowski

                            ppłk rez. Eugeniusz Kawaluk

                            ppłk rez. Tadeusz Zając

                            chor szt. rez. Bolesław Kopczyński

                               CZŁONKOWIE ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO

płk rez. Edward Bartoszewicz                            mjr rez. Edward Kaliński

kpt. rez. Marian Bogusławski                              ppłk rez. Eugeniusz Kuczer

kpt. rez. Tadeusz Hasiński                                    ppłk rez. Tadeusz Kwaczała

ppłk rez. Stanisław Kołek                                     mjr rez. Stanisław Szczepkowski

mjr rez. Eugeniusz Owczarek                             mjr rez. Kazimierz Ziołek

mjr rez. Leon Waliszczewicz

                                     WOJEWÓDZKA KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący           płk rez. Leon Szafarewicz

V-ce przewodniczący   ppłk rez. Zdzisław Jamny

Członkowie                   ppłk rez. Antoni Karwatka

                                         mjr rez. Bolesław Noga

                                         kpt. rez. Bronisław Fiszer

                                 WOJEWÓDZKI SĄD KOLEŻEŃSKI

Przewodniczący             ppłk rez. Zbigniew Martynowski

V-ce przewodniczący   płk rez. Stanisław Ignaczewski

Sekretarz                          mjr rez. Bernard Nowaczyk

Członkowie                      ppłk rez. Zbigniew Hofman

                                             ppłk rez. Marian Fałat

Na terenie województwa opolskiego w roku 1981 powstało w wyniku działalności Komitetów Założycielskich 18 Kół ZBŻZ WP. Zarząd Wojewódzki ZBŻZ oraz Koła Terenowe ZBŻZ przystąpiły do realizacji zadań statutowych.

W dniu 13 maja 1984 roku odbyła się uroczystość wręczenia sztandaru dla Zarządu Wojewódzkiego ZBŻZ w Opolu.

                                                           ORGANIZACJA

                   Związek Żołnierzy Wojska Polskiego na Opolszczyźnie.                    

           Zarząd Wojewódzki Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Opolu:

                               - Prezydium Zarządu Wojewódzkiego;

                               - Członkowie Zarządu Wojewódzkiego;

                                - Wojewódzka Komisja Rewizyjna ;

                               - Wojewódzki Sąd Koleżeński.

                       10 Kół ZŻWP na terenie Województwa Opolskiego:

                                                   - Koło Miejskie w Opolu;

                                                   - Koło nr 7 Opole;

                                                   - Koło nr 8 Opole;

                                                   - Koło nr 9 Opole;

                                                  - Koło nr 11 Nysa;

                                                   - Koło nr 12 Brzeg;

                                                   - Koło nr 13 Namysłów;

                                                   - Koło nr 15 Kędzierzyn – Koźle;

                                                   - Koło nr 16 Branice;

                                                   - Koło nr 17 Prudnik.