Rok 2013
W sobotę 15 czerwca 2013 roku podczas uroczystego apelu na rynku w Prudniku Koło ZŻWP z Prudnika otrzymało sztandar z rąk prezesa ZG ZŻWP gen dyw. Adama Rębacza.

W uroczystości wręczenia sztandaru uczestniczyli:
Prezes ZG ZŻWP – gen dyw. Adam Rębacz;
Szef Wojewódzkiego sztabu wojskowego w Opolu – płk Mirosław Karasek;
Prezes ZW ZŻWP w Opolu – płk Zbigniew Owczarek;
Burmistrz Prudnika – Franciszek Fejdych;
Starosta powiatu Prudnik – Radosław Roszkowski;
Delegacja Bundeswery z Nadrenii- Palatynatu z płk Michaelem Sauerem;
Prezes Koła w Prudniku – mjr Tadeusz Płonka;
Wiceprezes ZW ZŻWP w Opolu – ppłk Antoni Chorzewski;
Wiceprezes ZW ZŻWP w Opolu – płk Marek Kwiatkowski;
Delegacja z Armii Czeskiej oraz członkowie Koła ZŻWP w Prudniku i mieszkańcy Prudnika.