DZIEŃ KOBIET

Uroczyście 8 marca 2014 rok w Kole Miejskim ZŻWP obchodzono Dzień Kobiet.

Spotkanie z paniami z Koła Miejskiego ZZWP w Opolu odbyło się w klubie                 10 Br. log. Uczestniczyło w nim 17 pań. Było to spotkanie pełne serdeczności, zabawy, uroczystego wręczania kwiatów i laurek wszystkim paniom. Zebranie otworzył prezes Koła Miejskiego płk Józef Magiera który w imieniu wszystkich kolegów złożył paniom serdeczne życzenia. Panie zaprosiły wszystkich kolegów na degustację swoich wypieków i potraw.