Współpraca ZŻWP z Opolskim Bankiem Żywności nie tylko od święta!

W dniu 16.12.2020 w siedzibie Opolskiego Banku Żywności odbyło się wyjazdowe Posiedzenie Komisji Socjalno- Zdrowotnej -ZW Związku Żołnierzy WP w Opolu.

Zarząd Wojewódzki ZŻWP w Opolu reprezentowali Wiceprezes kol. Antoni Chorzewski, Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Socjalno- Zdrowotnej kol. Jan Kinasz oraz Skarbnik kol. Henryk Jędrzejczyk.

Koło Miejskie ZŻWP w Opolu reprezentował Prezes kol. Józef Magiera, Wiceprezes kol. Stanisław Kownacki, Sekretarz kol. Krzysztof Baryła.

Opolski Bank Żywności reprezentowali Prezes Jan Burniak, Dyrektor Biura Edward Ambicki. Magazynier Jan Rybicki księgowa Grażyna Jabłońska.

W imieniu Związku kol. Antoni Chorzewski podsumował kilkudziesięcioletnią współpracę Związku z Opolskim Bankiem Żywności. Podkreślił, że Związek, jako Organizacja Pożytku Publicznego dba o rodziny i osoby samotne będące w trudnej sytuacji materialnej i zdrowotnej. W czasie tej długoletniej, współpracy z Bankiem pozyskaliśmy żywność za ok. 50 tysięcy złotych. W 2020 roku, mimo pandemii wykonano 200 paczek żywnościowych za łączną kwotę 19 500 złotych.

Dyrektor Biura Opolskiego Banku Żywności Edward Ambicki stwierdził, że współdziałanie z stowarzyszeniami jest jednym z głównych celów Banku. Przedstawił zasady działania Banku i zamierzenia w pozyskiwaniu żywności i jej dystrybucji. Wysoko ocenił współpracę z Kołem Miejskim z Opola. W poprzednich latach dobrze układała się współpraca z ogniwami Związku z Prudnika, Brzegu, Nysy, Namysłowa. Zaproponował patronackie sklepy, z których Koło Miejskie odbierałoby bezpośrednio artykuły żywnościowe. W dowód uznanie i podziękowanie za życzliwość oraz wspieranie działań statutowych Związku Żołnierzy Wojska Polskiego wyróżniono,

Opolski Bank Żywności Medalem Pamiątkowym ZŻWP. Prezesa OBŻ Jana Burniaka Brązowym Medalem za Zasługi dla Związku, Wiceprezesa OBŻ Edwarda Ambickiego, Grażynę Jabłońską Medalem XXXV lecia Związku, Jana Rybackiego dyplom uznania.

Tekst: Antoni Chorzewski Wiceprezes ZW ZŻWP w Opolu

Zdjęcia: Krzysztof Baryła

 • Współpraca ZŻWP z Opolskim Bankiem Żywności_1
 • Współpraca ZŻWP z Opolskim Bankiem Żywności_2
 • Współpraca ZŻWP z Opolskim Bankiem Żywności_3
 • Współpraca ZŻWP z Opolskim Bankiem Żywności_4

 • Współpraca ZŻWP z Opolskim Bankiem Żywności_5
 • Współpraca ZŻWP z Opolskim Bankiem Żywności_6
 • Współpraca ZŻWP z Opolskim Bankiem Żywności_7
 • Współpraca ZŻWP z Opolskim Bankiem Żywności_8

,,Dobrze, że czcimy pamięć tych, którzy walczyli o wolną Polskę’’

 3 09 2020r. na Placu Kopernika w Nysie odbyła się uroczystość w czasie, której przypomniano znaczenie polskiego oporu wobec hitlerowskich Niemiec, a także uczono pamięć uczestników walk. Uroczystość została zorganizowana przez Urząd Miasta Nysa, Starostwo Powiatowe w Nysie oraz Koło Powiatowe ZŻWP w Nysie. W obchodach rocznicowych uczestniczyli zaproszeni goście. Wśród nich m.in. byli: prezes ZW ZZWP w Opolu płk Zbigniew Owczarek, wiceprezes ZW ZŻWP płk Marek Kwiatkowski, władze samorządowe Nysy z burmistrzem Kordianem Kolbiarzem, starosta powiatu nyskiego Andrzej Kruczkiewicz, członkowie powiatowego Koła ZŻWP w Nysie z prezesem ppłk Krzysztofem Wilczkiem, mieszkańcy Nysy, w tym liczna grupa młodzieży. W czasie uroczystości głos zabrał płk Zbigniew Owczarek, prezes ZW ZŻWP, który m.in. powiedział..,, Poświecenie, którym wykazali się walczący o wolność Ojczyzny w czasie II wojny światowej zasługuje na najwyższe uznanie. Dobrze, że wracamy do tradycji naszego narodu, pamiętamy o tych, którzy walczyli, a później całą swoją młodość, jeśli się udało przeżyć tę wojnę oddali narodowi i odbudowali Polskę’’. Także burmistrz Nysy Kordian Kolbiarz zaznaczył w swoim wystąpieniu, .., że pokolenie, któremu przyszło żyć w 1939 roku w sposób szczególny znało swoją wartość i znaczenie wolności oraz niepodległości. Uroczyste obchody były także okazją do uhonorowania odznaczeniami Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Medal brązowy ,, Za wybitne zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego’’ otrzymali:

- Kordian Kolbiarz burmistrz Nysy;

- Andrzej Kruczkiewicz starosta nyski;

- ppłk Krzysztof Wilczek;

- mjr Stanisław Krupka.

Odznaczenia wyróżnionym wręczył płk Zbigniew Owczarek prezes ZW ZŻWP. Na zakończenie uroczystości odśpiewano pieśni patriotyczne złożono kwiaty pod ,,Ponikiem Patriotom Polskim’’.

Koło ZŻWP w Nysie

 • Nysa pamięta_1
 • Nysa pamięta_10
 • Nysa pamięta_2
 • Nysa pamięta_3

 • Nysa pamięta_4
 • Nysa pamięta_5
 • Nysa pamięta_6
 • Nysa pamięta_7

 • Nysa pamięta_8
 • Nysa pamięta_9

To już 35 lat 116 Szpitala Wojskowego w Opolu

Z okazji 35 lecia 116 Szpitala Wojskowego w Opolu Zarząd Główny Związku Żołnierzy Wojska Polskiego na wniosek Zarządu Wojewódzkiego w Opolu wyróżnił honorowymi odznaczeniami związku pracowników, lekarzy byłych żołnierzy lekarzy wojskowego opolskiego szpitala.

 31 01 2020 w szpitalu przedstawiciele Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP z prezesem płk. Zbigniewem Owczarkiem i wiceprezesem płk. Markiem Kwiatkowskim wręczyli odznaczenia pracownikom szpitala i byłym lekarzom żołnierzom.

Uhonorowani zostali

 Krzyżem Złotym z Gwiazdą ZŻWP :

- płk lek. Romuald Lipski pierwszy komendant Szpitala Wojskowego w Opolu;

Medalem za Wybitne Zasługi dla ZŻWP

- Grażyna Kowcuń zastępca dyr. NFZ w Opolu

- Paweł Salachna dyr. 116 Szpitala Wojskowego w Opolu

- lek. Marcjanna Lotko

- lek. Helena Pasek zastępca dyr. 116 Szpitala Wojskowego w Opolu

- mjr lek. Janusz Mamicki

- mjr lek. Leszek Kościelski

- lek. Radosław Szymczyk

- mgr Mariola Sybilska

- mgr Iwona Czerwonka

- mjr lek. Jan Guzek

- mjr lek. Jan Sokołowski

- mjr lek. Andrzej Sznajder

Złotym medalem XXXV ZŻWP

- Teresa Florczak

- Anna Wolasewicz

- ppłk Tadeusz Augustynek

- ppłk Paweł Szydłowski

Na zakończenie uroczystości, przy kawie i ciastkach płk Zbigniew Owczarek podziękował za współprace, opiekę i pomoc okazywaną przez załogę szpitala dla środowiska wojskowego. Życzył pracownikom szpitala i lekarzom dalszych sukcesów w służbie i pracy dla mieszkańców regionu. Była też chwila wspomnień o tym jak budowano szpital i jak się rozwijał przez 35 lat zdobywając uznanie wśród społeczeństwa Opolszczyzny. Wyróżnionym żołnierzom - kolegom lekarzom oraz pracownikom szpitala gratulujemy i życzymy wszystkiego najlepszego.

 • 35_lat_1
 • 35_lat_10
 • 35_lat_11
 • 35_lat_12

 • 35_lat_13
 • 35_lat_14
 • 35_lat_15
 • 35_lat_16

 • 35_lat_17
 • 35_lat_18
 • 35_lat_19
 • 35_lat_2

 • 35_lat_20
 • 35_lat_3
 • 35_lat_4
 • 35_lat_5

 • 35_lat_6
 • 35_lat_7
 • 35_lat_8
 • 35_lat_9

11.01. 2020  w Opolu odbyło się Zebranie Sprawozdawcze Miejskiego Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Rozpoczęło się uczeniem minutą ciszy pamięci kolegów, którzy w ostatnim czasie odeszli na wieczna wartę. Potem podsumowano roczną działalność Kola ZŻWP. Prezes Miejskiego Koła płk Józef Magiera przedstawił wykorzystanie budżetu za 2019 rok i plan budżetowy na rok 2020.  W tym roku zaplanowano pikniki żołnierskie, imprezy okolicznościowe  oraz  spotkania świąteczne. W zebraniu uczestniczył także płk Zbigniew Owczarek, członek kola i prezes Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP, który dobrze ocenił roczną działalność członków Związku Żołnierzy WP.   Tymczasem wśród przedsięwzięć będą uczone zawsze obchody świąt i rocznic wojskowych, zaplanowano także szczególne uczczenie w sierpniu ,, 100 lecia Rocznicy Bitwy Warszawskiej’’. Wszystkie uchwały rocznego zebrania sprawozdawczego członkowie związku przyjęli jednogłośnie.

 • kolo_1
 • kolo_10
 • kolo_2
 • kolo_3

 • kolo_4
 • kolo_5
 • kolo_6
 • kolo_7

 • kolo_8
 • kolo_9

Na wniosek Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego 17 grudnia 2019 r. podczas Sesji Sejmiku Województwa radni jednogłośnie nadali tytuł: „Honorowy Obywatel Województwa Opolskiego” dla dwóch znakomitych postaci środowiska kombatantów. Otrzymali je płk. Edward Głowacki uczestnik walk o Monte Casino i Bolonię por. Henryk Kosidło Szlak bojowy przeszedł w I Armii Wojska Polskiego. Uczestnik bitwy pod Lenino. Działania wojenne zakończył nad Łabą. W czasie sesji tytuł odebrał osobiście odebrał tytuł. Płk Edward Głowacki przebywa w szpitalu i tytule zostanie mu wręczony później. W uroczystości wręczania uczestniczyli przedstawiciele organizacji kombatanckich i Związku Żołnierzy Wojska Polskiego oraz radni Sejmiku i władze samorządowe województwa.

 • nowi_1
 • nowi_10
 • nowi_11
 • nowi_12

 • nowi_2
 • nowi_3
 • nowi_4
 • nowi_5

 • nowi_6
 • nowi_7
 • nowi_8
 • nowi_9