,,Dobrze, że czcimy pamięć tych, którzy walczyli o wolną Polskę’’

 3 09 2020r. na Placu Kopernika w Nysie odbyła się uroczystość w czasie, której przypomniano znaczenie polskiego oporu wobec hitlerowskich Niemiec, a także uczono pamięć uczestników walk. Uroczystość została zorganizowana przez Urząd Miasta Nysa, Starostwo Powiatowe w Nysie oraz Koło Powiatowe ZŻWP w Nysie. W obchodach rocznicowych uczestniczyli zaproszeni goście. Wśród nich m.in. byli: prezes ZW ZZWP w Opolu płk Zbigniew Owczarek, wiceprezes ZW ZŻWP płk Marek Kwiatkowski, władze samorządowe Nysy z burmistrzem Kordianem Kolbiarzem, starosta powiatu nyskiego Andrzej Kruczkiewicz, członkowie powiatowego Koła ZŻWP w Nysie z prezesem ppłk Krzysztofem Wilczkiem, mieszkańcy Nysy, w tym liczna grupa młodzieży. W czasie uroczystości głos zabrał płk Zbigniew Owczarek, prezes ZW ZŻWP, który m.in. powiedział..,, Poświecenie, którym wykazali się walczący o wolność Ojczyzny w czasie II wojny światowej zasługuje na najwyższe uznanie. Dobrze, że wracamy do tradycji naszego narodu, pamiętamy o tych, którzy walczyli, a później całą swoją młodość, jeśli się udało przeżyć tę wojnę oddali narodowi i odbudowali Polskę’’. Także burmistrz Nysy Kordian Kolbiarz zaznaczył w swoim wystąpieniu, .., że pokolenie, któremu przyszło żyć w 1939 roku w sposób szczególny znało swoją wartość i znaczenie wolności oraz niepodległości. Uroczyste obchody były także okazją do uhonorowania odznaczeniami Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Medal brązowy ,, Za wybitne zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego’’ otrzymali:

- Kordian Kolbiarz burmistrz Nysy;

- Andrzej Kruczkiewicz starosta nyski;

- ppłk Krzysztof Wilczek;

- mjr Stanisław Krupka.

Odznaczenia wyróżnionym wręczył płk Zbigniew Owczarek prezes ZW ZŻWP. Na zakończenie uroczystości odśpiewano pieśni patriotyczne złożono kwiaty pod ,,Ponikiem Patriotom Polskim’’.

Koło ZŻWP w Nysie

 • Nysa pamięta_1
 • Nysa pamięta_10
 • Nysa pamięta_2
 • Nysa pamięta_3

 • Nysa pamięta_4
 • Nysa pamięta_5
 • Nysa pamięta_6
 • Nysa pamięta_7

 • Nysa pamięta_8
 • Nysa pamięta_9

11.01. 2020  w Opolu odbyło się Zebranie Sprawozdawcze Miejskiego Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Rozpoczęło się uczeniem minutą ciszy pamięci kolegów, którzy w ostatnim czasie odeszli na wieczna wartę. Potem podsumowano roczną działalność Kola ZŻWP. Prezes Miejskiego Koła płk Józef Magiera przedstawił wykorzystanie budżetu za 2019 rok i plan budżetowy na rok 2020.  W tym roku zaplanowano pikniki żołnierskie, imprezy okolicznościowe  oraz  spotkania świąteczne. W zebraniu uczestniczył także płk Zbigniew Owczarek, członek kola i prezes Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP, który dobrze ocenił roczną działalność członków Związku Żołnierzy WP.   Tymczasem wśród przedsięwzięć będą uczone zawsze obchody świąt i rocznic wojskowych, zaplanowano także szczególne uczczenie w sierpniu ,, 100 lecia Rocznicy Bitwy Warszawskiej’’. Wszystkie uchwały rocznego zebrania sprawozdawczego członkowie związku przyjęli jednogłośnie.

 • kolo_1
 • kolo_10
 • kolo_2
 • kolo_3

 • kolo_4
 • kolo_5
 • kolo_6
 • kolo_7

 • kolo_8
 • kolo_9

Na wniosek Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego 17 grudnia 2019 r. podczas Sesji Sejmiku Województwa radni jednogłośnie nadali tytuł: „Honorowy Obywatel Województwa Opolskiego” dla dwóch znakomitych postaci środowiska kombatantów. Otrzymali je płk. Edward Głowacki uczestnik walk o Monte Casino i Bolonię por. Henryk Kosidło Szlak bojowy przeszedł w I Armii Wojska Polskiego. Uczestnik bitwy pod Lenino. Działania wojenne zakończył nad Łabą. W czasie sesji tytuł odebrał osobiście odebrał tytuł. Płk Edward Głowacki przebywa w szpitalu i tytule zostanie mu wręczony później. W uroczystości wręczania uczestniczyli przedstawiciele organizacji kombatanckich i Związku Żołnierzy Wojska Polskiego oraz radni Sejmiku i władze samorządowe województwa.

 • nowi_1
 • nowi_10
 • nowi_11
 • nowi_12

 • nowi_2
 • nowi_3
 • nowi_4
 • nowi_5

 • nowi_6
 • nowi_7
 • nowi_8
 • nowi_9

To już 35 lat 116 Szpitala Wojskowego w Opolu

Z okazji 35 lecia 116 Szpitala Wojskowego w Opolu Zarząd Główny Związku Żołnierzy Wojska Polskiego na wniosek Zarządu Wojewódzkiego w Opolu wyróżnił honorowymi odznaczeniami związku pracowników, lekarzy byłych żołnierzy lekarzy wojskowego opolskiego szpitala.

 31 01 2020 w szpitalu przedstawiciele Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP z prezesem płk. Zbigniewem Owczarkiem i wiceprezesem płk. Markiem Kwiatkowskim wręczyli odznaczenia pracownikom szpitala i byłym lekarzom żołnierzom.

Uhonorowani zostali

 Krzyżem Złotym z Gwiazdą ZŻWP :

- płk lek. Romuald Lipski pierwszy komendant Szpitala Wojskowego w Opolu;

Medalem za Wybitne Zasługi dla ZŻWP

- Grażyna Kowcuń zastępca dyr. NFZ w Opolu

- Paweł Salachna dyr. 116 Szpitala Wojskowego w Opolu

- lek. Marcjanna Lotko

- lek. Helena Pasek zastępca dyr. 116 Szpitala Wojskowego w Opolu

- mjr lek. Janusz Mamicki

- mjr lek. Leszek Kościelski

- lek. Radosław Szymczyk

- mgr Mariola Sybilska

- mgr Iwona Czerwonka

- mjr lek. Jan Guzek

- mjr lek. Jan Sokołowski

- mjr lek. Andrzej Sznajder

Złotym medalem XXXV ZŻWP

- Teresa Florczak

- Anna Wolasewicz

- ppłk Tadeusz Augustynek

- ppłk Paweł Szydłowski

Na zakończenie uroczystości, przy kawie i ciastkach płk Zbigniew Owczarek podziękował za współprace, opiekę i pomoc okazywaną przez załogę szpitala dla środowiska wojskowego. Życzył pracownikom szpitala i lekarzom dalszych sukcesów w służbie i pracy dla mieszkańców regionu. Była też chwila wspomnień o tym jak budowano szpital i jak się rozwijał przez 35 lat zdobywając uznanie wśród społeczeństwa Opolszczyzny. Wyróżnionym żołnierzom - kolegom lekarzom oraz pracownikom szpitala gratulujemy i życzymy wszystkiego najlepszego.

 • 35_lat_1
 • 35_lat_10
 • 35_lat_11
 • 35_lat_12

 • 35_lat_13
 • 35_lat_14
 • 35_lat_15
 • 35_lat_16

 • 35_lat_17
 • 35_lat_18
 • 35_lat_19
 • 35_lat_2

 • 35_lat_20
 • 35_lat_3
 • 35_lat_4
 • 35_lat_5

 • 35_lat_6
 • 35_lat_7
 • 35_lat_8
 • 35_lat_9

Płk. Edward Głowacki to osoba o bogatych doświadczeniach wojennych. Urodzony 12 lipca 1923 roku, w swoją pełnoletność wszedł podczas regularnych działań wojennych, co wyznaczyło bez wyboru ścieżkę życiową. Niezwykłej wagi doświadczenia Płk Edward Głowacki nabył podczas szlaku bojowego IV Pancernego Pułku „Skorpion” wchodzącego w skład II Korpusu gen. Władysława Andersa. Należy zaznaczyć, że znakomity zmysł analityczny i talent w budowaniu działań strategicznych pozwoliły mu dowodzić plutonem czołgów w walkach o Monte Casino i Bolonię. Od zakończenia wojny do roku 1996 mieszkał w Londynie, a następnie osiedlił się w Opolu. Na szczególne uznanie zasługuje fakt mocnego wsparcia dla polskiego przetwórstwa przemysłowego, chemii gospodarczej czy budowie maszyn. Nabyte doświadczenie w biznesie, kontakty w Wielkiej Brytanii pozwoliły mu po przemianach ustrojowych prowadzić skuteczne doradztwo w zakresie tworzenia i funkcjonowania przedsiębiorstw, organizacji gospodarki wolnorynkowej, a także wspierać tworzące się samorządy na obszarze Opolszczyzny i Dolnego Śląska. Mocno włączał się w działania na rzecz wspierania poszkodowanych w powodzi 1997 roku na terenie naszego województwa.

Edward Głowacki 229x300