Pod takim hasłem 28 09 2018 roku w Opolu odbyła się pierwsza w kraju konferencja zorganizowana przez Zarząd Wojewódzki Związku Żołnierzy Wojska Polskiego przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego i Urzędu Miasta Opola. Uczestniczyli w niej samorządowcy, byli żołnierze Opolszczyzny, weterani wojny i młodzież. W czasie konferencji drogę do niepodległości w intersujących prelekcjach przedstawili:
- ppłk dr Krzysztof Nowacki- ,,Polskie formacje wojskowe w okresie I wojny światowej”
- prof. Stanisław Nicieja - ,,Odrodzenie państwa polskiego i armii polskiej w 1918 roku”.
- płk mgr Zdzisław Nowacki – ,,Rola powstań wielkopolskiego i śląskich w kształtowaniu państwa polskiego”.
- płk mg Stanisław Kalski- ,,Czyn zbrojny żołnierza polskiego w okresie II wojny światowej oraz wkład w reaktywacje organizmu państwowego w latach powojennych””
- ppłk mgr Henryk Wawer - ,, 10 Sudecka Dywizja dla regionu opolskiego”
- płk Marek Bielec prezes ZG ZŻWP - ,,Wojsko Polskie w okresie przemian społeczna – politycznych kraju po 1989 r”. Była to krytyczna surowa ocena w obrobię honoru i godności wszystkich żołnierzy Wojska Polskiego.
Ciekawie i serdecznie o roli Wojska Polskiego na terenie Opolszczyzny po II wojnie światowej mówili także Andrzej Bula Marszałek Województwa Opolskiego i Arkadiusz Wiśniewski Prezydent Opola.
Trzeba przyznać. Że było to ciekawe wydarzenie , gdzie nie zakłamywano historii, mówiono rzetelnie i uczcicie o dokonaniach polskich żołnierzy na wszystkich frontach walki o niepodległość Ojczyzny. I co ciekawe treść wykładów w pełni odzwierciadlała hasło ,, Obowiązek żołnierza wobec państwa kończy się wraz z jego śmiercią, ale obowiązek państwa wobec swych żołnierzy nie kończy się nigdy,,.

 • Opole_zwzzwp_1
 • Opole_zwzzwp_10
 • Opole_zwzzwp_11
 • Opole_zwzzwp_12

 • Opole_zwzzwp_13
 • Opole_zwzzwp_14
 • Opole_zwzzwp_15
 • Opole_zwzzwp_16

 • Opole_zwzzwp_17
 • Opole_zwzzwp_18
 • Opole_zwzzwp_19
 • Opole_zwzzwp_2

 • Opole_zwzzwp_20
 • Opole_zwzzwp_21
 • Opole_zwzzwp_22
 • Opole_zwzzwp_23

 • Opole_zwzzwp_24
 • Opole_zwzzwp_25
 • Opole_zwzzwp_26
 • Opole_zwzzwp_27

 • Opole_zwzzwp_3
 • Opole_zwzzwp_4
 • Opole_zwzzwp_5
 • Opole_zwzzwp_6

 • Opole_zwzzwp_7
 • Opole_zwzzwp_8
 • Opole_zwzzwp_9
 • Plansza 100lataass

 • medal i plansza 2

 

Minutą ciszy dla uczenia pamięci byłych żołnierzy, którzy odeszli niedawno na wieczną wartę rozpoczęło się spotkanie byłych żołnierzy Garnizonu Opole.

A później były jak zawsze rozmowy oraz wspomnienia i oczywiście przy smacznej grochówce, gulaszu oraz pieczonych kiełbaskach przygotowanych przez niezawodnych kolegów z wojska Stanisława i Krzysztofa. To był kolejny piknik wojskowych, tym razem jesienny zorganizowany Miejskie Koło Związku Żołnierzy WP z Opola. Zawsze jest to okazja do porozmawiania z koleżankami i kolegami, którzy przez kilkadziesiąt lat razem służyli Ojczyźnie i mieszkańcom regionu. Często nieśli pomoc w chwilach trudnych także w wypadkach klęsk żywiołowych, których na Opolszczyźnie w minionych latach nie brakowało. Byli żołnierze przygotowują się do konferencji poświęconej 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Odbędzie się ona 28 września pod hasłem - ,, 100 lat Niepodległości Polski – Żołnierz Zawsze Wierny Ojczyźnie i Narodowi,,. Patronują jej Marszałek Województwa Opolskiego i Prezydent Miasta Opola.

 • dsc-0001_49
 • dsc-0004_58
 • dsc-0005_55
 • dsc-0006_53

 • dsc-0011_51
 • dsc-0012_45
 • dsc-0013_58
 • dsc-0014_53

 • dsc-0015_35
 • dsc-0016_50
 • dsc-0017_44
 • dsc-0019_41

 • dsc-0027_34
 • dsc-0041_29
 • medal-i-plansza-2


Członkowie Stowarzyszenia Brygadierów- czyli przyjaciół Wojska Polskiego i Stowarzyszenia 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej zorganizowali tradycyjny piknik dla tego środowiska. Uczestniczyli w nim także przedstawiciele Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Spotkanie otworzył gen. Edward Szwagrzyk. Chwilą ciszy uczono pamięć byłych żołnierzy, którzy w minionym roku odeszli na ,,WIECZNĄ WARTĘ’’ . Później był czas biesiadowania i wspomnień wojskowych oraz na małe co nie co!.

 • piknik_1
 • piknik_10
 • piknik_11
 • piknik_12

 • piknik_13
 • piknik_14
 • piknik_2
 • piknik_3

 • piknik_4
 • piknik_5
 • piknik_6
 • piknik_7

 • piknik_8
 • piknik_9

Obchody Święta Wojska Polskiego rozpoczęły się mszą świętą w katedrze. Po niej żołnierze, kombatanci mieszkańcy Opola przemaszerowali na opolski Rynek. Tam odbyła się część oficjalna obchodów. Pułkownik Szymon Lepiarz, dowódca 10. Opolskiej Brygady Logistycznej przywitał mieszkańców i byłych żołnierzy WP przybyłych na uroczystości.. Były przemówienia, składanie kwiatów i wiązanek oraz odznaczenia i marnowania na kolejne stopnie wojskowe. W obchodach uczestniczyli żołnierze 10. Opolskiej Brygady Logistycznej, członkowie Ochotniczego Szwadronu Kawalerii Ziemi Opolskiej, kombatanci, byli żołnierze WP, członkowie Związku Żołnierzy Wojska Polskiego oraz parlamentarzyści, władze państwowe i samorządowe i Opolanie z rodzinami. Po uroczystym apelu na pl. Wolności w Opolu rozpoczął się wojskowy piknik. Można było posmakować wojskowej grochówki oraz poznać dawny i współczesny sprzęt wojskowy. Posiadają logistycy a także Muzeum Historii i Uzbrojenia 10. Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej.

 • swieto_1
 • swieto_10
 • swieto_11
 • swieto_12

 • swieto_13
 • swieto_14
 • swieto_15
 • swieto_16

 • swieto_17
 • swieto_18
 • swieto_19
 • swieto_2

 • swieto_20
 • swieto_3
 • swieto_4
 • swieto_5

 • swieto_6
 • swieto_7
 • swieto_8
 • swieto_9

W Opolu obradował Zarząd Wojewódzki Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Omówiono sprawy organizacyjne i wyróżniono kolegów za duże zaangażowanie dla środowiska wojskowego Opolszczyzny. Były wręczone odznaczenia organizacyjne i dyplomy przyznane przez zarząd krajowy. Przedstawiono także plan działania. Wiele uwagi poświęcono pomocy członkom związku i ich rodzinom. Kol. płk Andrzej Kowalczyk członek Zarządu Krajowego ZŻWP informacje z ostatniego posiedzenia krajowego zarządu. Jak zawsze było bez polityki i krótko, po wojskowemu. I co ważne jak wynika z obrad z miesiąca na miesiąc przybywa nowych członków związku, przede wszystkim byłych żołnierzy Wojska Polskiego. Na zakończenie kol. płk Zbigniew Owczarek, prezes zarządu wojewódzkiego złożył członkom związku i ich rodzinom serdeczne życzenia świąteczne.

 • Opole zzwp 1
 • Opole zzwp 10
 • Opole zzwp 11
 • Opole zzwp 12

 • Opole zzwp 13
 • Opole zzwp 14
 • Opole zzwp 2
 • Opole zzwp 3

 • Opole zzwp 4
 • Opole zzwp 5
 • Opole zzwp 6
 • Opole zzwp 7

 • Opole zzwp 8
 • Opole zzwp 9