19 01 2019 W Opolu odbyło się zebranie sprawozdawcze Koła Miejskiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Podsumowano owocną działalność w minionym roku. Zgodnie, jednogłośnie przyjęto zadania do realizacji na 2019 rok. Będą spotkania gronie koleżanek i kolegów z Wojska oraz obchody rocznicowe. Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP w Opolu płk Zbigniew Owczarek poinformował, że cala organizacja będzie uczestniczyć w obchodach 20 rocznicy rozformowania 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej w Opolu. W czerwcu z rewizytą na Opolszczyznę przyjadą zaprzyjaźnieni z opolskim ZŻWP żołnierze Bundeswehry. Między innymi zaproponowano im poznanie pereł turystycznych Opolszczyzny. Kolejne spotkanie zaplanowano na 13 kwietnia.

 • IMG_0068
 • IMG_0070
 • IMG_0072
 • IMG_0074

 • IMG_0076
 • IMG_0078
 • IMG_0082
 • IMG_0083

 • IMG_0092
 • IMG_0093

W czasie zebrania omawiano sprawy organizacyjne związku i wręczono wyróżnienia. Uhonorowano Krzyżem Komandorskim Związku Żołnierzy Wojska Polskiego za popularyzacje idei obronności kraju i pracę na rzecz Związku ppłk Antoniego Chorzewskiego, wiceprezesa Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP w Opolu . Kol. mjr Ryszard Kopacz został odznaczony Złotym Medalem XXXV - lecia ZŻWP.
Zgodnie z pielęgnowaną w Kole Miejskim ZŻWP tradycja uhonorowano też dwie pary z okazji 50 leciał pożycia małżeńskiego - Teresę i Zygmunta Popielarczyków oraz Krystynę i Władysława Pietruchów. Jubilaci otrzymali od kolegów ze ZŻWP pamiątkowe ryngrafy - statuetki i kwiaty. ,, Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie ” otrzymają później, bo mimo, że rocznica minęła w sierpniu br. to Prezydent RP nie zdążył jeszcze podpisać decyzji o ich przyznaniu. Ale koledzy nie zapomnieli. Były gratulacje, życzenia 100 lat, kwiaty i toast wzniesiony szampanem.
Po zebraniu odbyła się uroczysta kolacja wigilijna z księdzem z pobliskiej parafii na Zaodrzu i zaproszonymi przyjaciółmi. Było tradycyjne łamanie się opłatkiem, życzenia dla rodzin i spożywanie 12 potraw przygotowanych przez koleżanki i kolegów ze ZŻWP.

 • DSC_0029
 • DSC_0047
 • DSC_0048
 • DSC_0054

 • DSC_0056
 • DSC_0059
 • DSC_0065
 • DSC_0070

 • DSC_0072
 • DSC_0076
 • DSC_0082
 • DSC_0084

 • DSC_0085
 • DSC_0089
 • DSC_0099
 • DSC_0104

 • DSC_0106
 • DSC_0109
 • DSC_0110

Uroczyste Obchody 100 Lat Niepodległości - tysiące mieszkańców Opolszczyzny świętowało w stolicy i miastach oraz gminach regionu. Było to wspaniałe patriotyczne, wielopokoleniowe Święto. Uczestniczyli w nich także żołnierze zrzeszeni w Związku Żołnierzy Wojska Polskiego z płk Zbigniewem Owczarkiem, prezesem ZW ZŻWP w Opolu. I co ważne w Apelu Pamięci wymieniono żołnierzy ze wszystkich frontów oraz bohaterów walki o Niepodległość Ojczyzny. Było to radosne święto, które skupiło na uroczystościach kościelnych i państwowych najwięcej mieszkańców województwa.

 • DSC_0006
 • DSC_0007
 • DSC_0021
 • DSC_0045

 • DSC_0050
 • DSC_0057
 • DSC_0058
 • DSC_0059

 • DSC_0075
 • DSC_0080
 • DSC_0089
 • DSC_0103

 • DSC_0109
 • DSC_0110
 • DSC_0119
 • DSC_0134

 • DSC_0136
 • DSC_0146
 • DSC_0148
 • DSC_0194

HONOROWE STOWARZYSZENIE BRYGADIERÓW DZIESIĄTEJ SUDECKIEJ DYWIZJI ZMECHANIZOWANEJ

KLUB BRYGADIERÓW

i STOWARZYSZENIE 10 SUDECKIEJ DYWIZJI ZMECHANIZOWANEJ;

zorganizowali w Opolu wigilijna biesiadę. Uczestniczyli w niej nagrodzeni Honorowym Tytułem Brygadiera żołnierze i przyjaciele Wojska Polskiego z generałem Edwardem Szwagrzykiem, prezesem stowarzyszenia i byli żołnierze 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej byłym jej dowódcą i prezesem stowarzyszenia płk dypl. Antonim Tkaczem oraz przedstawiciele Związku Żołnierzy Wojska Polskiego z prezesem płk dypl. Zbigniewem Owczarkiem. W wigilii uczestniczył ks. Andrzej Hanich, który został duszpasterzem Stowarzyszeń Brygadierów i 10 SDZ. Spotkanie rozpoczęło się minutą ciszy dla uczenia pamięci kolegów, którzy w ostatnim roku odeszli na wieczną wartę. Później była tradycyjna wigilia: dzielenie się opłatkiem i spożywanie smacznych potraw.

W czasie spotkania podjęto decyzję, że w październiku 2019 roku odbędą się w Opolu uroczyste obchody 20 rocznicy rozformowania 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej. O dokładnym terminie obchodów stowarzyszenia powiadomią w przyszłym roku a już dzisiaj zapraszają byłych żołnierzy 10 Sudeckiej Dywizji i jej przyjaciół, także tych, którzy nie są zrzeszeni w organizacjach a chcą uczestniczyć w obchodach.

 • DSC_0001
 • DSC_0002
 • DSC_0003
 • DSC_0004

 • DSC_0005
 • DSC_0006
 • DSC_0007
 • DSC_0009

 • DSC_0010
 • DSC_0012
 • DSC_0013
 • DSC_0015

 • DSC_0022
 • DSC_0024
 • DSC_0025

Pod takim hasłem 28 09 2018 roku w Opolu odbyła się pierwsza w kraju konferencja zorganizowana przez Zarząd Wojewódzki Związku Żołnierzy Wojska Polskiego przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego i Urzędu Miasta Opola. Uczestniczyli w niej samorządowcy, byli żołnierze Opolszczyzny, weterani wojny i młodzież. W czasie konferencji drogę do niepodległości w intersujących prelekcjach przedstawili:
- ppłk dr Krzysztof Nowacki- ,,Polskie formacje wojskowe w okresie I wojny światowej”
- prof. Stanisław Nicieja - ,,Odrodzenie państwa polskiego i armii polskiej w 1918 roku”.
- płk mgr Zdzisław Nowacki – ,,Rola powstań wielkopolskiego i śląskich w kształtowaniu państwa polskiego”.
- płk mg Stanisław Kalski- ,,Czyn zbrojny żołnierza polskiego w okresie II wojny światowej oraz wkład w reaktywacje organizmu państwowego w latach powojennych””
- ppłk mgr Henryk Wawer - ,, 10 Sudecka Dywizja dla regionu opolskiego”
- płk Marek Bielec prezes ZG ZŻWP - ,,Wojsko Polskie w okresie przemian społeczna – politycznych kraju po 1989 r”. Była to krytyczna surowa ocena w obrobię honoru i godności wszystkich żołnierzy Wojska Polskiego.
Ciekawie i serdecznie o roli Wojska Polskiego na terenie Opolszczyzny po II wojnie światowej mówili także Andrzej Bula Marszałek Województwa Opolskiego i Arkadiusz Wiśniewski Prezydent Opola.
Trzeba przyznać. Że było to ciekawe wydarzenie , gdzie nie zakłamywano historii, mówiono rzetelnie i uczcicie o dokonaniach polskich żołnierzy na wszystkich frontach walki o niepodległość Ojczyzny. I co ciekawe treść wykładów w pełni odzwierciadlała hasło ,, Obowiązek żołnierza wobec państwa kończy się wraz z jego śmiercią, ale obowiązek państwa wobec swych żołnierzy nie kończy się nigdy,,.

 • Opole_zwzzwp_1
 • Opole_zwzzwp_10
 • Opole_zwzzwp_11
 • Opole_zwzzwp_12

 • Opole_zwzzwp_13
 • Opole_zwzzwp_14
 • Opole_zwzzwp_15
 • Opole_zwzzwp_16

 • Opole_zwzzwp_17
 • Opole_zwzzwp_18
 • Opole_zwzzwp_19
 • Opole_zwzzwp_2

 • Opole_zwzzwp_20
 • Opole_zwzzwp_21
 • Opole_zwzzwp_22
 • Opole_zwzzwp_23

 • Opole_zwzzwp_24
 • Opole_zwzzwp_25
 • Opole_zwzzwp_26
 • Opole_zwzzwp_27

 • Opole_zwzzwp_3
 • Opole_zwzzwp_4
 • Opole_zwzzwp_5
 • Opole_zwzzwp_6

 • Opole_zwzzwp_7
 • Opole_zwzzwp_8
 • Opole_zwzzwp_9
 • Plansza 100lataass

 • medal i plansza 2