15 08 2019 w Opolu Honorowe Stowarzyszenie Brygadierów 10. Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej i Stowarzyszenie 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej zorganizowało żołnierski piknik z okazji w 99. Rocznicy Bitwy Warszawskiej oraz Święta Wojska Polskiego.

W czasie spotkania minutą ciszy uczczono pamięć członków stowarzyszenia i byłych żołnierzy 10 SDZ, którzy w ostatnim roku odeszli na wieczna wartę.

W żołnierskiej Biesiadzie uczestniczyli Honorowi Brygadierzy, żołnierze i przyjaciele Wojska Polskiego z generałem Edwardem Szwagrzykiem, prezesem stowarzyszenia i byli żołnierze 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej z byłym dowódcą, prezesem Stowarzyszenia 10 SDZ płk dypl. Antonim Tkaczem oraz przedstawiciele Związku Żołnierzy Wojska Polskiego z wiceprezesami płk dypl. Markiem Kwiatkowskim i ppłk Antonim Chorzewskim, W czasie spotkania zgodnie z tradycją uroczyście przyjęto do grona dwóch nowych członków nadając im tytuł Honorowego Brygadiera 10 SDZ.

Później było, co nie, co dla duszy i ciała. Przede wszystkim były rozmowy i wspomnienia w gronie Kolegów o czasie służby i pracy w wojsku oraz jadło jak zawsze smaczne , przygotowane przez Zbigniewa Golucha, skarbnika Honorowego Stowarzyszenia Brygadierów.

W czasie biesiady przypomniano, że 4 października 2019 roku odbędą się w Opolu uroczyste obchody 20 rocznicy rozformowania 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej.

H.W.

 • wojsko_piknik_1
 • wojsko_piknik_10
 • wojsko_piknik_2
 • wojsko_piknik_3

 • wojsko_piknik_4
 • wojsko_piknik_5
 • wojsko_piknik_6
 • wojsko_piknik_7

 • wojsko_piknik_8
 • wojsko_piknik_9

15 sierpnia 2019 Święto Wojska Polskiego i 99. Rocznicy Bitwy Warszawskiej. W Opolu dla mieszkańców obchody zorganizowała 10 Opolska Brygada Logistyczna przed Pomnikiem Bojowników o Polskość Śląska Opolskiego e współpracy z wojewodą, marszałkiem województwa opolskiego i prezydentem Opola. Na uroczystości licznie –przybyli mieszkańcy, byli żołnierze Garnizonu Opole i coraz mniej liczni weterani walki o niepodległość Polski. Wśród pocztów sztandarowych był poczet Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Województwa Opolskiego.

W czasie uroczystego apelu, dowódca 10 Opolskiej Brygady Logistycznej płk Szymon Lepiarz powitał oficjalnych gości, mieszkańców Opola oraz weteranów i byłych żołnierzy Wojska Polskiego. W czasie uroczyści wręczono żołnierzom nominacje na kolejne stopnie wojskowa oraz nagrodzono medalami, w tym pamiątkowymi zasłużonych Przyjaciół Wojska Polskiego. Uroczystość zakończyła się apelem poległych i salwą honorową dla uczenia pamięci wszystkich bohaterów walki o Niepodległą Polskę. Po defiladzie wojskowi zaprosili mieszkańców na piknik z grochówką i pokazem sprzętu wojskowego tego historycznego. jak tego, w który dziś jest wyposażona 10 Opolska Brygada Logistyczna.

 • wojsko_swieto_1
 • wojsko_swieto_10
 • wojsko_swieto_11
 • wojsko_swieto_12

 • wojsko_swieto_13
 • wojsko_swieto_14
 • wojsko_swieto_15
 • wojsko_swieto_2

 • wojsko_swieto_3
 • wojsko_swieto_4
 • wojsko_swieto_5
 • wojsko_swieto_6

 • wojsko_swieto_7
 • wojsko_swieto_8
 • wojsko_swieto_9

2- 6 .06 .2019 Grupa byłych żołnierzy Bundeswehry przebywała na Opolszczyźnie

Od 2 do 6 czerwca na Opolszczyźnie przebywała grupa oficerów Bundeswery ze Stowarzyszenia Rezerwistów współpracujących ze Związkiem Żołnierzy Wojska Polskiego w Opolu. Oficerowie niemieccy z polskimi byłymi żołnierzami zwiedzali region i udali się na wyprawę do Wieliczki oraz w okolice Krakowa. 6 czerwca w restauracji Villa Park odbyło się spotkanie członków ZŻWP z delegacją rezerwistów Bundeswehry z okazji 20-lecia wstąpienia Polski do NATO. Natomiast wcześniej władze samorządowe województwa w sali konferencyjnej Znaku Rodła Urzędu Marszałkowskiego spotkały się z całą grupą niemieckich żołnierzy.

Po południu, 6 06 2019 Opole Villa Park odbyła się – konferencja ,, Droga Polski do NATO,’’.. Prowadzącym był gen. dyw. Franciszek Puchała . Uczestniczyli rezerwiści Bundeswehry, byli żołnierze Garnizonu Opole , przedstawiciele władz samorządowych , z Miasta Opola oraz gmin regionu.

Po konferencji gości z Niemiec oraz kilku wójtów i byłych żołnierzy uhonorowano pamiątkowymi medalami ,, 20-lecia Polskiej Armii w NATO’’. Medale wręczał gen. Franciszek Puchała. Po uroczystości był drobny, ale smakowity poczęstunek tradycyjnej opolskie kuchni.

H.W.

 • wojsko_grupa_1
 • wojsko_grupa_10
 • wojsko_grupa_11
 • wojsko_grupa_12

 • wojsko_grupa_13
 • wojsko_grupa_14
 • wojsko_grupa_15
 • wojsko_grupa_16

 • wojsko_grupa_17
 • wojsko_grupa_18
 • wojsko_grupa_19
 • wojsko_grupa_2

 • wojsko_grupa_3
 • wojsko_grupa_4
 • wojsko_grupa_5
 • wojsko_grupa_6

 • wojsko_grupa_7
 • wojsko_grupa_8
 • wojsko_grupa_9

W czasie spotkania minuta ciszy uczczono pamięć koleżanek i kolegów, którzy w ostatnim okresie odeszli na wieczną wartę. Po oficjalnym zebraniu statuetkami i gratulacjami uhonorowano dwie jubilatki członkinie kola Panią Janinę i Panią Marie , które skończyły 90 lat życia. Natomiast Teresa i Eugeniusz Nowaccy zostali uhonorowani statuetką za długoletnie pożycie małżeńskie. Razem są już 50 lat. Odbyła się także ceremonia wyróżnienia związkowymi odznaczeniami przyznanymi na wniosek ZWZŻWP. Krzyż Złoty z gwiazdą ,, Za Zasługi dla ZZWP’’ prezes zarządu wojewódzkiego płk Zbigniew Owczarek wręczył chor. Janowi Kinaszowi. Ppłk Mariusz Wysokowicz udekorowany został krzyżem Złotym,, Za zasługi ‘’ dla ZŻWP’’. Krzyże srebrne za zasługi dla ZŻWP otrzymali: płk Henryk Oleksiuk i kpt Henryk Jędrzejczyk. Krzyż brązowy ,, Za zasługi dla ZŻWP, otrzymał ppłk Henryk Wawer. Medalami za wybitne zasługi dla ZZWP, udekorowani zostali: Płk Eugeniusz Nowacki, płk Józef Magiera i ppłk Antoni Chorzewski. Medal okolicznościowy ŻZWP ,,20 lecia wstąpienia Polski do NATO’’ otrzymał Ryszard Kropacz.

Po ceremonii nagradzania zasłużonych odbył się żołnierski piknik, który jednak tym razem ze względu na upał przeniesiono do sali. Była lampka szampana dla jubilatów i gości oraz oczywiście wojskowa grochówka jak zawsze smakowicie przygotowana przez naszego niezawodnego kucharza Kolegę Stanisława. Gratulacje dla Jubilatów i Wyróżnionych.

H.W.

 • wojsko_piknik_1
 • wojsko_piknik_10
 • wojsko_piknik_11
 • wojsko_piknik_12

 • wojsko_piknik_13
 • wojsko_piknik_2
 • wojsko_piknik_3
 • wojsko_piknik_4

 • wojsko_piknik_5
 • wojsko_piknik_6
 • wojsko_piknik_7
 • wojsko_piknik_8

 • wojsko_piknik_9
 • wojsko_zebranie_1
 • wojsko_zebranie_10
 • wojsko_zebranie_11

 • wojsko_zebranie_12
 • wojsko_zebranie_13
 • wojsko_zebranie_2
 • wojsko_zebranie_3

 • wojsko_zebranie_4
 • wojsko_zebranie_5
 • wojsko_zebranie_6
 • wojsko_zebranie_7

 • wojsko_zebranie_8
 • wojsko_zebranie_9

Obchody 228. Rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
Po uroczystej mszy świętej w katedrze opolskiej, jej uczestnicy, mieszkańcy Opola, wojsko oraz poczty sztandarowe przemaszerowały na plac Wolności. Przed pomnikiem poświęconym Bojownikom o Polskość Śląska Opolskiego odbyły się wojewódzkie uroczystości Święta Konstytucji 3 maja. W uroczystościach uczestniczyli przedstawiacie władz samorządowych i rządowych oraz weterani oraz mieszkańcy Opola i Opolszczyzny, Duża grupę stanowili byli żołnierze zawodowi garnizonu Opole i ich rodziny.
Dla przypomnienia ! 228 lat temu Sejm Czteroletni po burzliwej debacie przyjął przez aklamację ustawę rządową, która przeszła do historii, jako Konstytucja 3 maja. Była drugą na świecie i pierwszą w Europie ustawą regulującą organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli.

 • DSC_0008
 • DSC_0015
 • DSC_0018
 • DSC_0042.NEF

 • DSC_0054
 • DSC_0068
 • DSC_0072
 • DSC_0084

 • DSC_0086.NEF
 • DSC_0092
 • DSC_0101
 • DSC_0102

 • DSC_0103
 • DSC_0104
 • DSC_0108.NEF