W czasie spotkania minuta ciszy uczczono pamięć koleżanek i kolegów, którzy w ostatnim okresie odeszli na wieczną wartę. Po oficjalnym zebraniu statuetkami i gratulacjami uhonorowano dwie jubilatki członkinie kola Panią Janinę i Panią Marie , które skończyły 90 lat życia. Natomiast Teresa i Eugeniusz Nowaccy zostali uhonorowani statuetką za długoletnie pożycie małżeńskie. Razem są już 50 lat. Odbyła się także ceremonia wyróżnienia związkowymi odznaczeniami przyznanymi na wniosek ZWZŻWP. Krzyż Złoty z gwiazdą ,, Za Zasługi dla ZZWP’’ prezes zarządu wojewódzkiego płk Zbigniew Owczarek wręczył chor. Janowi Kinaszowi. Ppłk Mariusz Wysokowicz udekorowany został krzyżem Złotym,, Za zasługi ‘’ dla ZŻWP’’. Krzyże srebrne za zasługi dla ZŻWP otrzymali: płk Henryk Oleksiuk i kpt Henryk Jędrzejczyk. Krzyż brązowy ,, Za zasługi dla ZŻWP, otrzymał ppłk Henryk Wawer. Medalami za wybitne zasługi dla ZZWP, udekorowani zostali: Płk Eugeniusz Nowacki, płk Józef Magiera i ppłk Antoni Chorzewski. Medal okolicznościowy ŻZWP ,,20 lecia wstąpienia Polski do NATO’’ otrzymał Ryszard Kropacz.

Po ceremonii nagradzania zasłużonych odbył się żołnierski piknik, który jednak tym razem ze względu na upał przeniesiono do sali. Była lampka szampana dla jubilatów i gości oraz oczywiście wojskowa grochówka jak zawsze smakowicie przygotowana przez naszego niezawodnego kucharza Kolegę Stanisława. Gratulacje dla Jubilatów i Wyróżnionych.

H.W.

 • wojsko_piknik_1
 • wojsko_piknik_10
 • wojsko_piknik_11
 • wojsko_piknik_12

 • wojsko_piknik_13
 • wojsko_piknik_2
 • wojsko_piknik_3
 • wojsko_piknik_4

 • wojsko_piknik_5
 • wojsko_piknik_6
 • wojsko_piknik_7
 • wojsko_piknik_8

 • wojsko_piknik_9
 • wojsko_zebranie_1
 • wojsko_zebranie_10
 • wojsko_zebranie_11

 • wojsko_zebranie_12
 • wojsko_zebranie_13
 • wojsko_zebranie_2
 • wojsko_zebranie_3

 • wojsko_zebranie_4
 • wojsko_zebranie_5
 • wojsko_zebranie_6
 • wojsko_zebranie_7

 • wojsko_zebranie_8
 • wojsko_zebranie_9

Simple Image Gallery Extended

2- 6 .06 .2019 Grupa byłych żołnierzy Bundeswehry przebywała na Opolszczyźnie

Od 2 do 6 czerwca na Opolszczyźnie przebywała grupa oficerów Bundeswery ze Stowarzyszenia Rezerwistów współpracujących ze Związkiem Żołnierzy Wojska Polskiego w Opolu. Oficerowie niemieccy z polskimi byłymi żołnierzami zwiedzali region i udali się na wyprawę do Wieliczki oraz w okolice Krakowa. 6 czerwca w restauracji Villa Park odbyło się spotkanie członków ZŻWP z delegacją rezerwistów Bundeswehry z okazji 20-lecia wstąpienia Polski do NATO. Natomiast wcześniej władze samorządowe województwa w sali konferencyjnej Znaku Rodła Urzędu Marszałkowskiego spotkały się z całą grupą niemieckich żołnierzy.

Po południu, 6 06 2019 Opole Villa Park odbyła się – konferencja ,, Droga Polski do NATO,’’.. Prowadzącym był gen. dyw. Franciszek Puchała . Uczestniczyli rezerwiści Bundeswehry, byli żołnierze Garnizonu Opole , przedstawiciele władz samorządowych , z Miasta Opola oraz gmin regionu.

Po konferencji gości z Niemiec oraz kilku wójtów i byłych żołnierzy uhonorowano pamiątkowymi medalami ,, 20-lecia Polskiej Armii w NATO’’. Medale wręczał gen. Franciszek Puchała. Po uroczystości był drobny, ale smakowity poczęstunek tradycyjnej opolskie kuchni.

H.W.

 • wojsko_grupa_1
 • wojsko_grupa_10
 • wojsko_grupa_11
 • wojsko_grupa_12

 • wojsko_grupa_13
 • wojsko_grupa_14
 • wojsko_grupa_15
 • wojsko_grupa_16

 • wojsko_grupa_17
 • wojsko_grupa_18
 • wojsko_grupa_19
 • wojsko_grupa_2

 • wojsko_grupa_3
 • wojsko_grupa_4
 • wojsko_grupa_5
 • wojsko_grupa_6

 • wojsko_grupa_7
 • wojsko_grupa_8
 • wojsko_grupa_9

Simple Image Gallery Extended

19 01 2019 W Opolu odbyło się zebranie sprawozdawcze Koła Miejskiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Podsumowano owocną działalność w minionym roku. Zgodnie, jednogłośnie przyjęto zadania do realizacji na 2019 rok. Będą spotkania gronie koleżanek i kolegów z Wojska oraz obchody rocznicowe. Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP w Opolu płk Zbigniew Owczarek poinformował, że cala organizacja będzie uczestniczyć w obchodach 20 rocznicy rozformowania 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej w Opolu. W czerwcu z rewizytą na Opolszczyznę przyjadą zaprzyjaźnieni z opolskim ZŻWP żołnierze Bundeswehry. Między innymi zaproponowano im poznanie pereł turystycznych Opolszczyzny. Kolejne spotkanie zaplanowano na 13 kwietnia.

 • IMG_0068
 • IMG_0070
 • IMG_0072
 • IMG_0074

 • IMG_0076
 • IMG_0078
 • IMG_0082
 • IMG_0083

 • IMG_0092
 • IMG_0093

Simple Image Gallery Extended

Obchody 228. Rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
Po uroczystej mszy świętej w katedrze opolskiej, jej uczestnicy, mieszkańcy Opola, wojsko oraz poczty sztandarowe przemaszerowały na plac Wolności. Przed pomnikiem poświęconym Bojownikom o Polskość Śląska Opolskiego odbyły się wojewódzkie uroczystości Święta Konstytucji 3 maja. W uroczystościach uczestniczyli przedstawiacie władz samorządowych i rządowych oraz weterani oraz mieszkańcy Opola i Opolszczyzny, Duża grupę stanowili byli żołnierze zawodowi garnizonu Opole i ich rodziny.
Dla przypomnienia ! 228 lat temu Sejm Czteroletni po burzliwej debacie przyjął przez aklamację ustawę rządową, która przeszła do historii, jako Konstytucja 3 maja. Była drugą na świecie i pierwszą w Europie ustawą regulującą organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli.

 • DSC_0008
 • DSC_0015
 • DSC_0018
 • DSC_0042.NEF

 • DSC_0054
 • DSC_0068
 • DSC_0072
 • DSC_0084

 • DSC_0086.NEF
 • DSC_0092
 • DSC_0101
 • DSC_0102

 • DSC_0103
 • DSC_0104
 • DSC_0108.NEF

Simple Image Gallery Extended

W czasie zebrania omawiano sprawy organizacyjne związku i wręczono wyróżnienia. Uhonorowano Krzyżem Komandorskim Związku Żołnierzy Wojska Polskiego za popularyzacje idei obronności kraju i pracę na rzecz Związku ppłk Antoniego Chorzewskiego, wiceprezesa Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP w Opolu . Kol. mjr Ryszard Kopacz został odznaczony Złotym Medalem XXXV - lecia ZŻWP.
Zgodnie z pielęgnowaną w Kole Miejskim ZŻWP tradycja uhonorowano też dwie pary z okazji 50 leciał pożycia małżeńskiego - Teresę i Zygmunta Popielarczyków oraz Krystynę i Władysława Pietruchów. Jubilaci otrzymali od kolegów ze ZŻWP pamiątkowe ryngrafy - statuetki i kwiaty. ,, Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie ” otrzymają później, bo mimo, że rocznica minęła w sierpniu br. to Prezydent RP nie zdążył jeszcze podpisać decyzji o ich przyznaniu. Ale koledzy nie zapomnieli. Były gratulacje, życzenia 100 lat, kwiaty i toast wzniesiony szampanem.
Po zebraniu odbyła się uroczysta kolacja wigilijna z księdzem z pobliskiej parafii na Zaodrzu i zaproszonymi przyjaciółmi. Było tradycyjne łamanie się opłatkiem, życzenia dla rodzin i spożywanie 12 potraw przygotowanych przez koleżanki i kolegów ze ZŻWP.

 • DSC_0029
 • DSC_0047
 • DSC_0048
 • DSC_0054

 • DSC_0056
 • DSC_0059
 • DSC_0065
 • DSC_0070

 • DSC_0072
 • DSC_0076
 • DSC_0082
 • DSC_0084

 • DSC_0085
 • DSC_0089
 • DSC_0099
 • DSC_0104

 • DSC_0106
 • DSC_0109
 • DSC_0110

Simple Image Gallery Extended