Płk dypl. Andrzej Kowalczyk działacz Związku Żołnierzy Wojska Polskiego odszedł na wieczną wartę

 

6 lipca 2022 r. na cmentarzu komunalnym w Kędzierzynie Koźlu pożegnaliśmy płk. dypl. Andrzeja Kowalczyka, który zmarł tragicznie 28 czerwca 2022 r. Był wieloletnim działaczem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego oraz członkiem Zarządu Głównego ZŻWP w latach 2017-2022.
   Na wieczną wartę płk. Andrzeja Kowalczyka odprowadzała asysta honorowa żołnierzy 10 Opolskiej Brygady Logistycznej, poczty sztandarowe Zarządu Wojewódzkiego i Zarządu Miejskiego Kędzierzyna Koźla oraz Wojskowego Koła Łowieckiego nr 8 Żubr.
   Żegnała go także Rodzina, Marek Kwiatkowski z Zarządu Głównego ZŻWP, Zbigniew Owczarek z Zarządu Wojewódzkiego wraz z delegacją, Janusz Pawłowski z Zarządu Miejskiego ZŻWP w Kędzierzynie Koźlu wraz z kolegami oraz koledzy z Wojskowego Koła Łowieckiego nr 8 Żubr, a także Dyrekcja Opolskiego Banku Żywności, Honorowe Stowarzyszenie Brygadierów Dziesiątej Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej, Klub Brygadierów, mieszkańcy Kędzierzyna Koźla oraz koledzy i przyjaciele ze służby w Wojsku Polskim generałowie: Jerzy Baranowski, Waldemar Skrzypczak, Jan Brzozowski i Marek Samarcew.
    Płk dypl. Andrzej Kowalczyk służbę wojskowa  rozpoczął  w 1968 roku w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Pancernych w Poznaniu. Po ukończeniu WSOW Panc. od 1972 r. pełnił służbę wojskową na stanowiskach dowódczych przez cały okres służby, szkoląc żołnierzy Wojska Polskiego. W latach 1972-1978 był dowódcą plutonu i kompanii w 10 pułku czołgów średnich. Po ukończeniu Akademii Sztabu Generalnego w latach 1981-1986 był starszym oficerem operacyjnym w 13 pułku czołgów średnich oraz szefem sztabu 25 pułku zmechanizowanego. W latach 1986-1991 z dużymi sukcesami dowodził 2 pułkiem czołgów średnich w Opolu.
W ramach wyróżnienia został skierowany na stanowisko szefa szkolenia-zastępcy dowódcy 1 Warszawskiej Dywizji. W tym okresie za wysoki poziom wyszkolenia Dywizja zostaje wyróżniona ryngrafem Szefa Sztabu Generalnego. Zawodową służbę Wojkową zakończył po 27 latach w dniu 29 lutego 1996 roku.
    Był budowniczym i dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Sławięcicach. Od 1996 roku kierował Domem Pomocy Społecznej dla młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, stwarzając dla 70 wychowanków godne warunki życia. Działalność Domu Pomocy Społecznej wysoko oceniały przeprowadzone kontrole i przełożeni. W celu poprawy warunków bytowych podopiecznych w 2005 roku był inicjatorem utworzenia - Organizacji Pożytku Publicznego „Stowarzyszenie Przyjaciół Domów Pomocy Społecznej” w Kędzierzynie Koźlu.
   Był odznaczony m.in.: Złotym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotym, Srebrnym oraz Brązowym Medalem  „Za Zasługi dla Obronności Kraju”, Złotym, Srebrnym, oraz Brązowym Medalem „Za Zasługi Łowieckie, Odznaką Honorową „Zasłużony Opolszczyźnie”, Odznaką „Za Zasługi dla Miasta Opola” oraz najważniejszymi odznaczeniami Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.
   Był bardzo aktywnym członkiem naszego Związku, a od 2013 r. Wiceprezesem Zarządu Miejskiego ZŻWP w Kędzierzynie Koźlu.
   Realizację zadań statutowych Związku Żołnierzy Wojska Polskiego skierował głównie na patriotyczne wychowanie młodzieży oraz kultywowanie chlubnych tradycji oręża polskiego.
   Płk dypl. Andrzej Kowalczyk był człowiekiem o wielkim sercu, dla którego nie było rzeczy niemożliwych, szczególnie gdy chodziło o pomoc osobom potrzebującym.

 

Drogi Andrzeju pamięć o Tobie na zawsze pozostanie w sercach naszych. Żegnaj wspaniały Kolego i Niezawodny Żołnierzu. Na wiecznej warcie niech Ci ziemia Kędzierzyńsko  Kozielska lekką będzie.

 

SPOCZYWAJ W POKOJU. CZEŚĆ TWOJEJ PAMIĘCI!

 • Kowalczyk_1
 • Kowalczyk_10
 • Kowalczyk_11
 • Kowalczyk_12

 • Kowalczyk_2
 • Kowalczyk_3
 • Kowalczyk_4
 • Kowalczyk_5

 • Kowalczyk_6
 • Kowalczyk_7
 • Kowalczyk_8
 • Kowalczyk_9

 

Henryk WAWER ZW ZŻWP  w Opolu