Hołd Powstańcom Śląskim w setną rocznicę III Powstania Śląskiego Patriotyczne uroczystości na Górze św. Anny z udziałem członków ZŻWP Opolszczyzny

Marszałek Andrzej Bula i samorząd województwa opolskiego w dniu 22 maja 2021roku w 100 rocznicę bitwy o Górę św. Anny pod Pomnikiem Czynu Powstańczego na Górze św. Anny, zorganizowali patriotyczną uroczystość z udziałem kompanii honorowej 10 Opolskiej Brygady Logistycznej Orkiestry Wojskowej z Bytomia.

W uroczystych obchodach uczestniczyli senatorowie, posłowie, radni sejmików opolskiego i śląskiego, przedstawiciele wojewody opolskiego, władz samorządowych Opola, Leśnicy, Strzelec Opolskich, Katowic, Gdyni, Zakopanego, rektorzy opolskich uczelni, dyrektorzy instytucji kultury. Tak jak w czasie powstania tak i teraz nie zabrakło w uroczystościach potomków Powstańców – Ślązaków, Górali i Marynarzy.  W gronie kombatantów i weteranów oraz byłych żołnierzy Wojska Polskiego najliczniejszą grupę stanowili członkowie ZŻWP z Opola, Kędzierzyna Koźla i Prudnika. 

Skład delegacji ZŻWP Opolszczyzny to: członek ZG ZŻWP kol. A. Kowalczyk, Prezes ZW ZŻWP w Opolu kol. Z. Owczarek oraz koledzy: T. Płonka z żoną, K. Baryła. A. Chorzewski, H. Jędrzejczyk z żoną, A. Beńko, H. Wawer, S. Kownacki z żoną, Z. Gruszka. 

Po odśpiewaniu hymnu, modlitwie w intencji ofiar walk powstańczych ojca. Jonasza Pyk, gwardiana zakonu franciszkanów klasztoru na Górze św. Anny, przemówieniach, wręczono medale pamiątkowe. Bohaterstwo powstańców uczczono apelem pamięci, salwę honorową, złożeniem kwiatów przez delegacje. 

Atrakcją był rajd  zabytkowych pojazdów   Stowarzyszenia Pancerny Skorpion.  Koncert Orkiestry Wojskowej z Bytomia. Występ Parafialnego Regionalnego Zespołu „Giewont” z Olczy oraz tradycyjny obiad śląski przygotowany przez zakonników.

Tekst: Antoni CHORZEWSKI Wiceprezes ZW ZŻWP w Opolu
                    Zdjęcia: Henryk WAWER

 • wojsko_anna_1
 • wojsko_anna_10
 • wojsko_anna_11
 • wojsko_anna_12

 • wojsko_anna_13
 • wojsko_anna_14
 • wojsko_anna_15
 • wojsko_anna_16

 • wojsko_anna_17
 • wojsko_anna_18
 • wojsko_anna_19
 • wojsko_anna_2

 • wojsko_anna_20
 • wojsko_anna_21
 • wojsko_anna_22
 • wojsko_anna_3

 • wojsko_anna_4
 • wojsko_anna_5
 • wojsko_anna_6
 • wojsko_anna_7

 • wojsko_anna_8
 • wojsko_anna_9