Współpraca ZŻWP z Opolskim Bankiem Żywności

Współpraca ZŻWP z Opolskim Bankiem Żywności nie tylko od święta!

W dniu 16.12.2020 w siedzibie Opolskiego Banku Żywności odbyło się wyjazdowe Posiedzenie Komisji Socjalno- Zdrowotnej -ZW Związku Żołnierzy WP w Opolu.

Zarząd Wojewódzki ZŻWP w Opolu reprezentowali Wiceprezes kol. Antoni Chorzewski, Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Socjalno- Zdrowotnej kol. Jan Kinasz oraz Skarbnik kol. Henryk Jędrzejczyk.

Koło Miejskie ZŻWP w Opolu reprezentował Prezes kol. Józef Magiera, Wiceprezes kol. Stanisław Kownacki, Sekretarz kol. Krzysztof Baryła.

Opolski Bank Żywności reprezentowali Prezes Jan Burniak, Dyrektor Biura Edward Ambicki. Magazynier Jan Rybicki księgowa Grażyna Jabłońska.

W imieniu Związku kol. Antoni Chorzewski podsumował kilkudziesięcioletnią współpracę Związku z Opolskim Bankiem Żywności. Podkreślił, że Związek, jako Organizacja Pożytku Publicznego dba o rodziny i osoby samotne będące w trudnej sytuacji materialnej i zdrowotnej. W czasie tej długoletniej, współpracy z Bankiem pozyskaliśmy żywność za ok. 50 tysięcy złotych. W 2020 roku, mimo pandemii wykonano 200 paczek żywnościowych za łączną kwotę 19 500 złotych.

Dyrektor Biura Opolskiego Banku Żywności Edward Ambicki stwierdził, że współdziałanie z stowarzyszeniami jest jednym z głównych celów Banku. Przedstawił zasady działania Banku i zamierzenia w pozyskiwaniu żywności i jej dystrybucji. Wysoko ocenił współpracę z Kołem Miejskim z Opola. W poprzednich latach dobrze układała się współpraca z ogniwami Związku z Prudnika, Brzegu, Nysy, Namysłowa. Zaproponował patronackie sklepy, z których Koło Miejskie odbierałoby bezpośrednio artykuły żywnościowe. W dowód uznanie i podziękowanie za życzliwość oraz wspieranie działań statutowych Związku Żołnierzy Wojska Polskiego wyróżniono,

Opolski Bank Żywności Medalem Pamiątkowym ZŻWP. Prezesa OBŻ Jana Burniaka Brązowym Medalem za Zasługi dla Związku, Wiceprezesa OBŻ Edwarda Ambickiego, Grażynę Jabłońską Medalem XXXV lecia Związku, Jana Rybackiego dyplom uznania.

Tekst: Antoni Chorzewski Wiceprezes ZW ZŻWP w Opolu

Zdjęcia: Krzysztof Baryła

  • Współpraca ZŻWP z Opolskim Bankiem Żywności_1
  • Współpraca ZŻWP z Opolskim Bankiem Żywności_2
  • Współpraca ZŻWP z Opolskim Bankiem Żywności_3
  • Współpraca ZŻWP z Opolskim Bankiem Żywności_4

  • Współpraca ZŻWP z Opolskim Bankiem Żywności_5
  • Współpraca ZŻWP z Opolskim Bankiem Żywności_6
  • Współpraca ZŻWP z Opolskim Bankiem Żywności_7
  • Współpraca ZŻWP z Opolskim Bankiem Żywności_8