NYSA PAMIĘTA O BOHATERACH II WOJNY ŚWIATOWEJ

,,Dobrze, że czcimy pamięć tych, którzy walczyli o wolną Polskę’’

 3 09 2020r. na Placu Kopernika w Nysie odbyła się uroczystość w czasie, której przypomniano znaczenie polskiego oporu wobec hitlerowskich Niemiec, a także uczono pamięć uczestników walk. Uroczystość została zorganizowana przez Urząd Miasta Nysa, Starostwo Powiatowe w Nysie oraz Koło Powiatowe ZŻWP w Nysie. W obchodach rocznicowych uczestniczyli zaproszeni goście. Wśród nich m.in. byli: prezes ZW ZZWP w Opolu płk Zbigniew Owczarek, wiceprezes ZW ZŻWP płk Marek Kwiatkowski, władze samorządowe Nysy z burmistrzem Kordianem Kolbiarzem, starosta powiatu nyskiego Andrzej Kruczkiewicz, członkowie powiatowego Koła ZŻWP w Nysie z prezesem ppłk Krzysztofem Wilczkiem, mieszkańcy Nysy, w tym liczna grupa młodzieży. W czasie uroczystości głos zabrał płk Zbigniew Owczarek, prezes ZW ZŻWP, który m.in. powiedział..,, Poświecenie, którym wykazali się walczący o wolność Ojczyzny w czasie II wojny światowej zasługuje na najwyższe uznanie. Dobrze, że wracamy do tradycji naszego narodu, pamiętamy o tych, którzy walczyli, a później całą swoją młodość, jeśli się udało przeżyć tę wojnę oddali narodowi i odbudowali Polskę’’. Także burmistrz Nysy Kordian Kolbiarz zaznaczył w swoim wystąpieniu, .., że pokolenie, któremu przyszło żyć w 1939 roku w sposób szczególny znało swoją wartość i znaczenie wolności oraz niepodległości. Uroczyste obchody były także okazją do uhonorowania odznaczeniami Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Medal brązowy ,, Za wybitne zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego’’ otrzymali:

- Kordian Kolbiarz burmistrz Nysy;

- Andrzej Kruczkiewicz starosta nyski;

- ppłk Krzysztof Wilczek;

- mjr Stanisław Krupka.

Odznaczenia wyróżnionym wręczył płk Zbigniew Owczarek prezes ZW ZŻWP. Na zakończenie uroczystości odśpiewano pieśni patriotyczne złożono kwiaty pod ,,Ponikiem Patriotom Polskim’’.

Koło ZŻWP w Nysie

  • Nysa pamięta_1
  • Nysa pamięta_10
  • Nysa pamięta_2
  • Nysa pamięta_3

  • Nysa pamięta_4
  • Nysa pamięta_5
  • Nysa pamięta_6
  • Nysa pamięta_7

  • Nysa pamięta_8
  • Nysa pamięta_9