ODSZEDŁ NA WIECZNĄ WARTĘ ŻOŁNIERZ WP PPŁK W ST. SPOCZ. MARIAN RYSZARD MURCZKIEWICZ

DSC 0507

16 grudnia 2019 na cmentarzu komunalnym w Opolu pożegnaliśmy naszego Kolegę, Żołnierza i Członka Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

Ryszard, bo tak się do niego zwracaliśmy służbę rozpoczął w 1961 w Oficerskiej Szkole Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu, jako podchorąży. Składając przysięgę przyrzekał:

Służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, bronić jej niepodległości i granic, stać na straży konstytucji, strzec honoru żołnierza polskiego.  Po zdaniu egzaminów końcowych w Szkole Oficerskiej w czasie promocji na stopień ppor. Wojska Polskiego składał ślubowanie oficerskie ślubując między innymi:

Będę strzegł i pomnażał chlubne tradycje bohaterskich walk o niepodległość i sprawiedliwość, Będę sumiennie i odpowiedzialnie wypełniał powierzone mi obowiązki, wychowywał i szkolił swych podwładnych na prawych i dzielnych, zdyscyplinowanych i sprawnych żołnierzy.

Słowa przysięgi i ślubowania stały się dewizą pułkownika na całe życie. 

Po promocji został skierowany do służby w 13 Pułku Zmechanizowanego w Korzuchowie, jednostki wojskowej w Kostrzynie i 18 Pułku Czołgów w Wędrzynie. 

Wypełniając powierzone obowiązki doskonalił umiejętności podwładnych i własne. Troska o podwładnych, humanizm, obowiązkowość, dokładność, udział w ćwiczeniach pułkowych, dywizyjnych Renifer, Tarcza potwierdzały jego profesjonalizm i kreatywność w służbie.  Za wzorowe wypełnianie obowiązków był mianowany na stopień porucznika, kapitana, majora, podpułkownika i wyróżniony:

ZŁOTYM, SREBRNYM, BRĄZOWYM MEDALEM „ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU”

ZŁOTYM, SREBRNYM, BRĄZOWYM MEDAL „SIŁY ZBROJNE W SŁUŻBIE OJCZYZNY”,

Po skończeniu studiów akademickich a także studiów podyplomowych w 1979 roku rozpoczął służbę w 10 Sudeckiej Dywizji Pancernej.

Następnie został oddelegowany do służby w Komendzie Wojewódzkiej OHP w Opolu na stanowisko zastępcy Komendanta. Umiejętności przywódcze i pedagogiczne umiejętnie wykorzystał w kształceniu i wychowaniu młodzieży. W latach 1990-1992 służbę pełnił w WKU Opole i WKU Nysie.

Za osiągnięcia w służbie i pracy na rzecz naszej Ojczyzny, doceniając jego zasługi w umacnianiu obronności, krzewieniu idei niepodległej, sprawiedliwej Rzeczypospolitej Polski nadano pułkownikowi:

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski,

Złoty, Srebrny, Brązowy „KRZYŻ ZASŁUGI ”

Medal Edukacji Narodowej.

Za działalność społeczną wspieranie władz samorządowych wyróżniony został:

,, ODZNAKĄ „ZA ZASŁUGI DLA MIASTA OPOLA”,

Srebrną Odznaką Honorową „Za zasługi dla województwa gorzowskiego”- 

ODZNAKĄ HONOROWĄ „ZASŁUŻONY OPOLSZCZYŹNIE”,

Był aktywnym członkiem Stowarzyszenia 10 SUDECKIEJ Dywizji Zmechanizowanej, Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, Honorowego Stowarzyszenia Brygadierów 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej oraz członkiem wspierającym Związku Kombatantów Rzeczypospolitej i Więźniów Politycznych, Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej, ZHP, PCK, LOK.

Udzielał wielokrotnie pomocy finansowej stowarzyszeniom w realizacji ich celów statutowych, za co został wyróżniony min:

Złotą Odznaką ZASŁUŻONY DZIAŁACZ LIGII OBRONY KRAJU,

Odznaką Honorową PCK,

Brązowym Krzyżem Związku Żołnierzy WP,

Złotym Medalem XXXV ZŻWP,

Medalem ZA ZASŁUGI DLA ZWIĄZKU KOMBATANTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI I BYŁYCH WIĘŹNIÓW POLITYCZNYCH,

W dniu 19.11.2019 Kapituła Krzyża Związku i Odznaki honorowej nadała Srebrny Krzyż ZŻWP ppłk Marianowi Ryszardowi Murczkiewiczowi. Prezes ZW ZŻWP w Opolu płk Z. Owczarek wręczył pośmiertnie odznaczenia żonie Pani Annie Murczkiewicz.

Chylimy czoła nad dokonaniami pułkownika, którego cechował wewnętrzny ład, wysoka kultura osobista. Mógłby dziś powiedzieć, że był człowiekiem spełnionym.

Pragniemy w imieniu rodziny podziękować Dowódcy 10 Opolskiej Brygady Logistycznej, dowódcy Kompani Honorowej, pocztom sztandarowym ZŻWP, Koła Łowieckiego Szarak za udział w ostatniej drodze pułkownika Marian Ryszarda Murczkiewicza.

Żegnaj Pułkowniku, żegnaj Kamracie! Niech Ci opolska ziemia lekką będzie!!! Cześć Twojej Pamięci!!!

  • Pożegnanie_Murczkiewicz_1
  • Pożegnanie_Murczkiewicz_2
  • Pożegnanie_Murczkiewicz_3
  • Pożegnanie_Murczkiewicz_4

  • Pożegnanie_Murczkiewicz_5
  • Pożegnanie_Murczkiewicz_6
  • Pożegnanie_Murczkiewicz_7
  • Pożegnanie_Murczkiewicz_8

  • Pożegnanie_Murczkiewicz_9