W 20 rocznicę rozformowania w Opolu 10 SDZ - 4 10 2019

W 20 rocznice rozformowania 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej w Opolu odbyło się spotkania byłych żołnierzy dywizji. Po uczczeniu minuta ciszy kilkuset żołnierzy dywizji, którzy w ciągu ostatnich 20 lat odeszli na wieczna warte odbyło się koleżeńskie spotkanie szeregowców, podoficerów, oficerów i generałów, którzy pełnili służbę w 10 Sudeckiej Dywizji Pancernej i Zmechanizowanej.

W 20 rocznicę rozformowania Stowarzyszenie 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej z prezesem i ostatnim dowódcą dywizji płk Antonim Tkaczem i zarząd postanowili zorganizować spotkanie byłych żołnierzy dywizji. Miejmy nadzieję, że już kolejna rocznica będzie obchodzona w większym gronie razem z mieszkańcami Opolszczyzny, przy wsparciu władz samorządowych. Ponieważ warto przypomnieć, że 10 Sudecka Dywizja, jej żołnierze godnie służyli mieszkańcom Opolszczyzny.

Żołnierze Wojska Polskiego stacjonujący na terenie woj. opolskiego a przede wszystkim 10 Sudeckiej Dywizji pozostawili trwały ślad na tej ziemi. Między innymi:

- mieli wpływ na rozwój gospodarki

- pomoc dla rolnictwa

- wnieśli swój wkład w rozbudowę infrastruktury drogowej i kolejowej

- nieśli pomoc w likwidacji klęsk żywiołowych w tym zimy stulecia i powodzi stulecia.

Co ważne ogromną rolę odgrywała codzienna współpraca ze społeczeństwem min. wspieranie organizacji społecznych, szkól wszystkich szczebli , organizacji kombatanckich i młodzieży.

Ppłk Henryk Wawer

  • DSC_0414
  • DSC_0417
  • DSC_0419
  • DSC_0421

  • DSC_0428
  • DSC_0431
  • DSC_0433
  • DSC_0438

  • DSC_0446
  • IMG_20191004_173042