15 06 2019 Zebranie Miejskiego Kola ZŻWP w Opolu

W czasie spotkania minuta ciszy uczczono pamięć koleżanek i kolegów, którzy w ostatnim okresie odeszli na wieczną wartę. Po oficjalnym zebraniu statuetkami i gratulacjami uhonorowano dwie jubilatki członkinie kola Panią Janinę i Panią Marie , które skończyły 90 lat życia. Natomiast Teresa i Eugeniusz Nowaccy zostali uhonorowani statuetką za długoletnie pożycie małżeńskie. Razem są już 50 lat. Odbyła się także ceremonia wyróżnienia związkowymi odznaczeniami przyznanymi na wniosek ZWZŻWP. Krzyż Złoty z gwiazdą ,, Za Zasługi dla ZZWP’’ prezes zarządu wojewódzkiego płk Zbigniew Owczarek wręczył chor. Janowi Kinaszowi. Ppłk Mariusz Wysokowicz udekorowany został krzyżem Złotym,, Za zasługi ‘’ dla ZŻWP’’. Krzyże srebrne za zasługi dla ZŻWP otrzymali: płk Henryk Oleksiuk i kpt Henryk Jędrzejczyk. Krzyż brązowy ,, Za zasługi dla ZŻWP, otrzymał ppłk Henryk Wawer. Medalami za wybitne zasługi dla ZZWP, udekorowani zostali: Płk Eugeniusz Nowacki, płk Józef Magiera i ppłk Antoni Chorzewski. Medal okolicznościowy ŻZWP ,,20 lecia wstąpienia Polski do NATO’’ otrzymał Ryszard Kropacz.

Po ceremonii nagradzania zasłużonych odbył się żołnierski piknik, który jednak tym razem ze względu na upał przeniesiono do sali. Była lampka szampana dla jubilatów i gości oraz oczywiście wojskowa grochówka jak zawsze smakowicie przygotowana przez naszego niezawodnego kucharza Kolegę Stanisława. Gratulacje dla Jubilatów i Wyróżnionych.

H.W.

 • wojsko_piknik_1
 • wojsko_piknik_10
 • wojsko_piknik_11
 • wojsko_piknik_12

 • wojsko_piknik_13
 • wojsko_piknik_2
 • wojsko_piknik_3
 • wojsko_piknik_4

 • wojsko_piknik_5
 • wojsko_piknik_6
 • wojsko_piknik_7
 • wojsko_piknik_8

 • wojsko_piknik_9
 • wojsko_zebranie_1
 • wojsko_zebranie_10
 • wojsko_zebranie_11

 • wojsko_zebranie_12
 • wojsko_zebranie_13
 • wojsko_zebranie_2
 • wojsko_zebranie_3

 • wojsko_zebranie_4
 • wojsko_zebranie_5
 • wojsko_zebranie_6
 • wojsko_zebranie_7

 • wojsko_zebranie_8
 • wojsko_zebranie_9