,,100 lat Niepodległości Polski. Żołnierz zawsze wierny Ojczyźnie i Narodowi”

Pod takim hasłem 28 09 2018 roku w Opolu odbyła się pierwsza w kraju konferencja zorganizowana przez Zarząd Wojewódzki Związku Żołnierzy Wojska Polskiego przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego i Urzędu Miasta Opola. Uczestniczyli w niej samorządowcy, byli żołnierze Opolszczyzny, weterani wojny i młodzież. W czasie konferencji drogę do niepodległości w intersujących prelekcjach przedstawili:
- ppłk dr Krzysztof Nowacki- ,,Polskie formacje wojskowe w okresie I wojny światowej”
- prof. Stanisław Nicieja - ,,Odrodzenie państwa polskiego i armii polskiej w 1918 roku”.
- płk mgr Zdzisław Nowacki – ,,Rola powstań wielkopolskiego i śląskich w kształtowaniu państwa polskiego”.
- płk mg Stanisław Kalski- ,,Czyn zbrojny żołnierza polskiego w okresie II wojny światowej oraz wkład w reaktywacje organizmu państwowego w latach powojennych””
- ppłk mgr Henryk Wawer - ,, 10 Sudecka Dywizja dla regionu opolskiego”
- płk Marek Bielec prezes ZG ZŻWP - ,,Wojsko Polskie w okresie przemian społeczna – politycznych kraju po 1989 r”. Była to krytyczna surowa ocena w obrobię honoru i godności wszystkich żołnierzy Wojska Polskiego.
Ciekawie i serdecznie o roli Wojska Polskiego na terenie Opolszczyzny po II wojnie światowej mówili także Andrzej Bula Marszałek Województwa Opolskiego i Arkadiusz Wiśniewski Prezydent Opola.
Trzeba przyznać. Że było to ciekawe wydarzenie , gdzie nie zakłamywano historii, mówiono rzetelnie i uczcicie o dokonaniach polskich żołnierzy na wszystkich frontach walki o niepodległość Ojczyzny. I co ciekawe treść wykładów w pełni odzwierciadlała hasło ,, Obowiązek żołnierza wobec państwa kończy się wraz z jego śmiercią, ale obowiązek państwa wobec swych żołnierzy nie kończy się nigdy,,.

 • Opole_zwzzwp_1
 • Opole_zwzzwp_10
 • Opole_zwzzwp_11
 • Opole_zwzzwp_12

 • Opole_zwzzwp_13
 • Opole_zwzzwp_14
 • Opole_zwzzwp_15
 • Opole_zwzzwp_16

 • Opole_zwzzwp_17
 • Opole_zwzzwp_18
 • Opole_zwzzwp_19
 • Opole_zwzzwp_2

 • Opole_zwzzwp_20
 • Opole_zwzzwp_21
 • Opole_zwzzwp_22
 • Opole_zwzzwp_23

 • Opole_zwzzwp_24
 • Opole_zwzzwp_25
 • Opole_zwzzwp_26
 • Opole_zwzzwp_27

 • Opole_zwzzwp_3
 • Opole_zwzzwp_4
 • Opole_zwzzwp_5
 • Opole_zwzzwp_6

 • Opole_zwzzwp_7
 • Opole_zwzzwp_8
 • Opole_zwzzwp_9
 • Plansza 100lataass

 • medal i plansza 2

Simple Image Gallery Extended