6 lipca 2022 r. na cmentarzu komunalnym w Kędzierzynie Koźlu pożegnaliśmy płk. dypl. Andrzeja Kowalczyka, który zmarł tragicznie 28 czerwca 2022 r. Był wieloletnim działaczem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego oraz członkiem Zarządu Głównego ZŻWP w latach 2017-2022.
   Na wieczną wartę płk. Andrzeja Kowalczyka odprowadzała asysta honorowa żołnierzy 10 Opolskiej Brygady Logistycznej, poczty sztandarowe Zarządu Wojewódzkiego i Zarządu Miejskiego Kędzierzyna Koźla oraz Wojskowego Koła Łowieckiego nr 8 Żubr.
   Żegnała go także Rodzina, Marek Kwiatkowski z Zarządu Głównego ZŻWP, Zbigniew Owczarek z Zarządu Wojewódzkiego wraz z delegacją, Janusz Pawłowski z Zarządu Miejskiego ZŻWP w Kędzierzynie Koźlu wraz z kolegami oraz koledzy z Wojskowego Koła Łowieckiego nr 8 Żubr, a także Dyrekcja Opolskiego Banku Żywności, Honorowe Stowarzyszenie Brygadierów Dziesiątej Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej, Klub Brygadierów, mieszkańcy Kędzierzyna Koźla oraz koledzy i przyjaciele ze służby w Wojsku Polskim generałowie: Jerzy Baranowski, Waldemar Skrzypczak, Jan Brzozowski i Marek Samarcew.
    Płk dypl. Andrzej Kowalczyk służbę wojskowa  rozpoczął  w 1968 roku w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Pancernych w Poznaniu. Po ukończeniu WSOW Panc. od 1972 r. pełnił służbę wojskową na stanowiskach dowódczych przez cały okres służby, szkoląc żołnierzy Wojska Polskiego. W latach 1972-1978 był dowódcą plutonu i kompanii w 10 pułku czołgów średnich. Po ukończeniu Akademii Sztabu Generalnego w latach 1981-1986 był starszym oficerem operacyjnym w 13 pułku czołgów średnich oraz szefem sztabu 25 pułku zmechanizowanego. W latach 1986-1991 z dużymi sukcesami dowodził 2 pułkiem czołgów średnich w Opolu.
W ramach wyróżnienia został skierowany na stanowisko szefa szkolenia-zastępcy dowódcy 1 Warszawskiej Dywizji. W tym okresie za wysoki poziom wyszkolenia Dywizja zostaje wyróżniona ryngrafem Szefa Sztabu Generalnego. Zawodową służbę Wojkową zakończył po 27 latach w dniu 29 lutego 1996 roku.
    Był budowniczym i dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Sławięcicach. Od 1996 roku kierował Domem Pomocy Społecznej dla młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, stwarzając dla 70 wychowanków godne warunki życia. Działalność Domu Pomocy Społecznej wysoko oceniały przeprowadzone kontrole i przełożeni. W celu poprawy warunków bytowych podopiecznych w 2005 roku był inicjatorem utworzenia - Organizacji Pożytku Publicznego „Stowarzyszenie Przyjaciół Domów Pomocy Społecznej” w Kędzierzynie Koźlu.
   Był odznaczony m.in.: Złotym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotym, Srebrnym oraz Brązowym Medalem  „Za Zasługi dla Obronności Kraju”, Złotym, Srebrnym, oraz Brązowym Medalem „Za Zasługi Łowieckie, Odznaką Honorową „Zasłużony Opolszczyźnie”, Odznaką „Za Zasługi dla Miasta Opola” oraz najważniejszymi odznaczeniami Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.
   Był bardzo aktywnym członkiem naszego Związku, a od 2013 r. Wiceprezesem Zarządu Miejskiego ZŻWP w Kędzierzynie Koźlu.
   Realizację zadań statutowych Związku Żołnierzy Wojska Polskiego skierował głównie na patriotyczne wychowanie młodzieży oraz kultywowanie chlubnych tradycji oręża polskiego.
   Płk dypl. Andrzej Kowalczyk był człowiekiem o wielkim sercu, dla którego nie było rzeczy niemożliwych, szczególnie gdy chodziło o pomoc osobom potrzebującym.

 

Drogi Andrzeju pamięć o Tobie na zawsze pozostanie w sercach naszych. Żegnaj wspaniały Kolego i Niezawodny Żołnierzu. Na wiecznej warcie niech Ci ziemia Kędzierzyńsko  Kozielska lekką będzie.

 

SPOCZYWAJ W POKOJU. CZEŚĆ TWOJEJ PAMIĘCI!

 • Kowalczyk_1
 • Kowalczyk_10
 • Kowalczyk_11
 • Kowalczyk_12

 • Kowalczyk_2
 • Kowalczyk_3
 • Kowalczyk_4
 • Kowalczyk_5

 • Kowalczyk_6
 • Kowalczyk_7
 • Kowalczyk_8
 • Kowalczyk_9

 

Henryk WAWER ZW ZŻWP  w Opolu

 

 

Kwiecień - Miesiącem Pamięci Narodowej - jest okazją do wspomienia wydarzeń z historii naszego narodu, a także oddania hołdu żołnierzom, kombatantom, ofiarom II wojny światowej, którzy w walczyli o niepodległość Polski. Kwiecień przypomina wywózki Polaków na Syberię, mord polskich oficerów, jeńców w Katyniu. W kwietniu 1945 ruku żólnierze 10 SDP forsowali Nysę Łużycką, wielu z nich spoczywa na cmentarzu w Zgorzelcu.

Obowiązkiem członkowie ZŻWP i Stowarzyszenia 10 SDZ jest utrwalenie pamięci o osobach szczególnie zasłużonych dla Wojewódzctwa Opolskiego i Ojczyzny.

Wspominając poległych i zmarłych dajemy świadectwo, iż ofiara z ich życia miała sens.

Delegacje Zarząd Wojewódzki ZŻWP w Opolu i Zarząd Stowarzyszenia 10 Sudeckiej Dywizji Piechoty oddali hołd żołnierzom kombatantom, działaczom Zwiąku.  W Kwaterze Kombatantów na cmentarzu Komunalnym w Opolu spoczywają kombatanci 1i2 AWP, zołnierze 10 SDP min. płk.Stefan Szelka, płk Stanisław Grerla, kol. płk Stanisław Domański, ppłk Jan Wożny, ppłk Jana Klak.

Pod tablicą umieszczoną na ratuszu w Opolu upamniętnającą 10 Sudecką Dywizję zapalono znicze odjąc hołd tysiącom żołnierzy dywizji czasu wojny i pokoju.

Delegacja ZW ZŻWP i Koła Miejskiego w Opolu w składzie Kol. Z. Oczarek, M. Kwiatkowski M. Polańska K.Baryła, S. Kownacki zapaliła znicze na grobach Śp. Prezesów ZW ZŻWP kol. J. Chłodnickiego, L. Korczewskiego, M. Maślaka oraz Śp działaczy Związku Kolegów J. Iracha, A. Zamojskiego, S. Pakuły, J Cąkały, J. Łysonia, S. Kucharskiego, J. Broszkowskiego, K. Szczygieła,

Delegacja Stowarzyszenia 10 SDZ w składzie Kol. A Tkacz, A. Chorzewski, K.Kalinowski, E. Nowacki zapaliła znicze na grobach Śp. Kolegów M. Matuszewskiego, R. Murczkiewicza, Z. Paronia, W. Abramajtysa, Z. Wawrzyniaka, J. Zadwornego, M. Laskowskiego, A. Jabłońskiego.

Delegacja ZP ZŻWP w Nysie w składzie kol. Krzysztof Wilczekkol. Prygiel Wojciech

Kol. Dariusz Kowalski złożyła kwiaty pod „Obeliskiem upamiętniający Ofiary Katynia"

W Prudniku ZP ZŻWP oddał hołd Męczennikom Sybiru.

 

Tekst: Antoni Chorzewski Wiceprezes ZW ZŻWP w Opolu

Zdjęcia: Henryk Wawer

 • wojsko_hold_1
 • wojsko_hold_10
 • wojsko_hold_11
 • wojsko_hold_12

 • wojsko_hold_13
 • wojsko_hold_14
 • wojsko_hold_15
 • wojsko_hold_16

 • wojsko_hold_17
 • wojsko_hold_18
 • wojsko_hold_19
 • wojsko_hold_2

 • wojsko_hold_20
 • wojsko_hold_21
 • wojsko_hold_22
 • wojsko_hold_23

 • wojsko_hold_24
 • wojsko_hold_25
 • wojsko_hold_26
 • wojsko_hold_27

 • wojsko_hold_28
 • wojsko_hold_29
 • wojsko_hold_3
 • wojsko_hold_30

 • wojsko_hold_31
 • wojsko_hold_32
 • wojsko_hold_33
 • wojsko_hold_34

 • wojsko_hold_4
 • wojsko_hold_5
 • wojsko_hold_6
 • wojsko_hold_7

 • wojsko_hold_8
 • wojsko_hold_9

NA OPOLSZCZYŹNIE ODDALI HOŁD BOHATEROM WALKI

O NIEPODELGŁĄ!

Zarząd Wojewódzki oraz członkowie ZŻWP apelowali, aby 2 maja Święto Flagi i 100 Rocznica III zwycięskiego Powstania Śląskiego, 3 Maja Dzień Konstytucji. 9 Maja Narodowy Dzień Zwycięstwa- uczcić te daty wyjątkowo, jako ważne dla Narodu i Żołnierzy WP. 

Mimo pandemii nie możemy o nich zapomnieć. Apelowaliśmy do członków ZŻWP województwa opolskiego, wojskowych rodzin, aby włączyli się do  świętowania. Zachęcaliśmy do wywieszenia flagi państwowej w oknach i na balkonach swoich mieszkań, domów, działkach, samochodach itp.

Oddając hołd Polkom i Polakom, bohaterom czasu walki o Niepodległą Ojczyznę pod białoczerwoną flagą, ten patriotyczny obowiązek członkowie Związku Żołnierzy WP spełnili i godnie uczcili bohaterów I tak :.

W 100 rocznicę III Powstania Śląskiego delegacja ZW ZŻWP w Opolu Prezes kol. Z. Owczarek, kol. A. Chorzewski, M. Polańska, J. Kinasz, S. Bukowski ogień pamięci - znicze zapalili pod Pomnikiem Bohaterów Powstań Śląskich i na mogiłach powstańców śląskich na cmentarzu wielowyznaniowym przy ul. Wrocławskiej w Opolu.

Obchody 230 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja z udziałem członków Związku. W Opolu obchody Święta Narodowego 3 Maja, symbolicznie uczczono 230 rocznicę. W obchodach wzięli udział m.in. wicewojewoda opolski, przedstawiciele władz samorządowych, opolscy posłowie, przedstawiciele służb mundurowych. Na pl. Wolności przed Pomnikiem Bojownikom o Polskość Śląska Opolskiego odśpiewano hymn państwowy i złożono kwiaty. ZW ZŻWP reprezentowali Prezes kol. Z. Owczarek oraz koledzy Antoni Chorzewski, Jan Kinasz, Maria Polańska, Henryk Jędrzejczyk, Stanisław Bukowski z żoną.  

W Kędzierzynie-Koźlu ochody zorganizowano przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego na Placu Rady Europy przed urzędem miasta. W uroczystości wzięli udział parlamentarzyści, władze samorządowe, organizacje społeczne i delegacja Zarządu Powiatowego ZŻWP w Kędzierzynie Kożlu w składzie kol. Andrzej Kowalczyk członek ZG ZŻWP, Prezes kol.Janusz Pawłowski i kol. Zygmunt Derej oraz mieszkańcy.

W Prudniku uroczystości odbyły się przed pomnikiem Żołnierza Polskiego na Placu Wolności, gdzie delegacje złożyli wieńce. Organizatorami byli  burmistrz i starosta prudnicki. Zarząd Powiatowy ZŻWP w Prudniku reprezentował Prezes Zarządu kol. Tadeusz Płonka wraz z żoną Anną i kol. Maria Doluk, wdowa po zmarył skarbniku, członkini ZŻWP.

Narodowy Dzień Zwycięstwa.

W Opolu hymnem i modlitwą uczczono 76 rocznicę zakończenia II wojny światowej. W Narodowym Dniu Zwycięstwa na placu Wolności zgromadzili się m.in. kombatanci, samorządowcy i urzędnicy, duchowni, służby mundurowe, harcerze i mieszkańcy. Po przemówieniach wicewojewody Teresy Barańskiej, wicemarszałka Antoniego Konopki, wiceprezydenta Opola Macieja Wujca delegacje złożyły wieńce i zapaliły znicze.  ZW ZŻWP w Opolu wystawił poczet sztandarowy w składzie kol. P. Łyga, K. Baryła, A. Beńko. W uroczystościach uczestniczyła delegacja Związku w składzie Prezes kol. Z. Owczarek, koledzy A. Chorzewski, J. Kinasz, M. Polańska, S. Bukowski.

Dyrektor Muzeum Uzbrojenia i Sprzętu Stowarzyszenia 10 SDZ Krzysztof Łysoń wraz Robertrm Stalmachem i Jarosławem Kolańskim oddali hołd w Mikolinie, Żelaznej, Folwarku – żołnierzom -Rosjanom, Ukraińcom, Kazachom, Białorusinom, Gruzinom i Polakom, poległym   w czasie forsowania Odry w 1945 roku.

 Tekst: Antoni CHORZEWSKI Wiceprezes ZW ZŻWP w Opolu
                    Zdjęcia: Henryk Wawer

 

 • wojsko_majowka_1
 • wojsko_majowka_10
 • wojsko_majowka_11
 • wojsko_majowka_12

 • wojsko_majowka_13
 • wojsko_majowka_14
 • wojsko_majowka_15
 • wojsko_majowka_16

 • wojsko_majowka_17
 • wojsko_majowka_18
 • wojsko_majowka_19
 • wojsko_majowka_2

 • wojsko_majowka_20
 • wojsko_majowka_21
 • wojsko_majowka_22
 • wojsko_majowka_23

 • wojsko_majowka_24
 • wojsko_majowka_25
 • wojsko_majowka_3
 • wojsko_majowka_4

 • wojsko_majowka_5
 • wojsko_majowka_6
 • wojsko_majowka_7
 • wojsko_majowka_8

 • wojsko_majowka_9

Marszałek Andrzej Bula i samorząd województwa opolskiego w dniu 22 maja 2021roku w 100 rocznicę bitwy o Górę św. Anny pod Pomnikiem Czynu Powstańczego na Górze św. Anny, zorganizowali patriotyczną uroczystość z udziałem kompanii honorowej 10 Opolskiej Brygady Logistycznej Orkiestry Wojskowej z Bytomia.

W uroczystych obchodach uczestniczyli senatorowie, posłowie, radni sejmików opolskiego i śląskiego, przedstawiciele wojewody opolskiego, władz samorządowych Opola, Leśnicy, Strzelec Opolskich, Katowic, Gdyni, Zakopanego, rektorzy opolskich uczelni, dyrektorzy instytucji kultury. Tak jak w czasie powstania tak i teraz nie zabrakło w uroczystościach potomków Powstańców – Ślązaków, Górali i Marynarzy.  W gronie kombatantów i weteranów oraz byłych żołnierzy Wojska Polskiego najliczniejszą grupę stanowili członkowie ZŻWP z Opola, Kędzierzyna Koźla i Prudnika. 

Skład delegacji ZŻWP Opolszczyzny to: członek ZG ZŻWP kol. A. Kowalczyk, Prezes ZW ZŻWP w Opolu kol. Z. Owczarek oraz koledzy: T. Płonka z żoną, K. Baryła. A. Chorzewski, H. Jędrzejczyk z żoną, A. Beńko, H. Wawer, S. Kownacki z żoną, Z. Gruszka. 

Po odśpiewaniu hymnu, modlitwie w intencji ofiar walk powstańczych ojca. Jonasza Pyk, gwardiana zakonu franciszkanów klasztoru na Górze św. Anny, przemówieniach, wręczono medale pamiątkowe. Bohaterstwo powstańców uczczono apelem pamięci, salwę honorową, złożeniem kwiatów przez delegacje. 

Atrakcją był rajd  zabytkowych pojazdów   Stowarzyszenia Pancerny Skorpion.  Koncert Orkiestry Wojskowej z Bytomia. Występ Parafialnego Regionalnego Zespołu „Giewont” z Olczy oraz tradycyjny obiad śląski przygotowany przez zakonników.

Tekst: Antoni CHORZEWSKI Wiceprezes ZW ZŻWP w Opolu
                    Zdjęcia: Henryk WAWER

 • wojsko_anna_1
 • wojsko_anna_10
 • wojsko_anna_11
 • wojsko_anna_12

 • wojsko_anna_13
 • wojsko_anna_14
 • wojsko_anna_15
 • wojsko_anna_16

 • wojsko_anna_17
 • wojsko_anna_18
 • wojsko_anna_19
 • wojsko_anna_2

 • wojsko_anna_20
 • wojsko_anna_21
 • wojsko_anna_22
 • wojsko_anna_3

 • wojsko_anna_4
 • wojsko_anna_5
 • wojsko_anna_6
 • wojsko_anna_7

 • wojsko_anna_8
 • wojsko_anna_9