NA OPOLSZCZYŹNIE ODDALI HOŁD BOHATEROM WALKI

O NIEPODELGŁĄ!

Zarząd Wojewódzki oraz członkowie ZŻWP apelowali, aby 2 maja Święto Flagi i 100 Rocznica III zwycięskiego Powstania Śląskiego, 3 Maja Dzień Konstytucji. 9 Maja Narodowy Dzień Zwycięstwa- uczcić te daty wyjątkowo, jako ważne dla Narodu i Żołnierzy WP. 

Mimo pandemii nie możemy o nich zapomnieć. Apelowaliśmy do członków ZŻWP województwa opolskiego, wojskowych rodzin, aby włączyli się do  świętowania. Zachęcaliśmy do wywieszenia flagi państwowej w oknach i na balkonach swoich mieszkań, domów, działkach, samochodach itp.

Oddając hołd Polkom i Polakom, bohaterom czasu walki o Niepodległą Ojczyznę pod białoczerwoną flagą, ten patriotyczny obowiązek członkowie Związku Żołnierzy WP spełnili i godnie uczcili bohaterów I tak :.

W 100 rocznicę III Powstania Śląskiego delegacja ZW ZŻWP w Opolu Prezes kol. Z. Owczarek, kol. A. Chorzewski, M. Polańska, J. Kinasz, S. Bukowski ogień pamięci - znicze zapalili pod Pomnikiem Bohaterów Powstań Śląskich i na mogiłach powstańców śląskich na cmentarzu wielowyznaniowym przy ul. Wrocławskiej w Opolu.

Obchody 230 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja z udziałem członków Związku. W Opolu obchody Święta Narodowego 3 Maja, symbolicznie uczczono 230 rocznicę. W obchodach wzięli udział m.in. wicewojewoda opolski, przedstawiciele władz samorządowych, opolscy posłowie, przedstawiciele służb mundurowych. Na pl. Wolności przed Pomnikiem Bojownikom o Polskość Śląska Opolskiego odśpiewano hymn państwowy i złożono kwiaty. ZW ZŻWP reprezentowali Prezes kol. Z. Owczarek oraz koledzy Antoni Chorzewski, Jan Kinasz, Maria Polańska, Henryk Jędrzejczyk, Stanisław Bukowski z żoną.  

W Kędzierzynie-Koźlu ochody zorganizowano przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego na Placu Rady Europy przed urzędem miasta. W uroczystości wzięli udział parlamentarzyści, władze samorządowe, organizacje społeczne i delegacja Zarządu Powiatowego ZŻWP w Kędzierzynie Kożlu w składzie kol. Andrzej Kowalczyk członek ZG ZŻWP, Prezes kol.Janusz Pawłowski i kol. Zygmunt Derej oraz mieszkańcy.

W Prudniku uroczystości odbyły się przed pomnikiem Żołnierza Polskiego na Placu Wolności, gdzie delegacje złożyli wieńce. Organizatorami byli  burmistrz i starosta prudnicki. Zarząd Powiatowy ZŻWP w Prudniku reprezentował Prezes Zarządu kol. Tadeusz Płonka wraz z żoną Anną i kol. Maria Doluk, wdowa po zmarył skarbniku, członkini ZŻWP.

Narodowy Dzień Zwycięstwa.

W Opolu hymnem i modlitwą uczczono 76 rocznicę zakończenia II wojny światowej. W Narodowym Dniu Zwycięstwa na placu Wolności zgromadzili się m.in. kombatanci, samorządowcy i urzędnicy, duchowni, służby mundurowe, harcerze i mieszkańcy. Po przemówieniach wicewojewody Teresy Barańskiej, wicemarszałka Antoniego Konopki, wiceprezydenta Opola Macieja Wujca delegacje złożyły wieńce i zapaliły znicze.  ZW ZŻWP w Opolu wystawił poczet sztandarowy w składzie kol. P. Łyga, K. Baryła, A. Beńko. W uroczystościach uczestniczyła delegacja Związku w składzie Prezes kol. Z. Owczarek, koledzy A. Chorzewski, J. Kinasz, M. Polańska, S. Bukowski.

Dyrektor Muzeum Uzbrojenia i Sprzętu Stowarzyszenia 10 SDZ Krzysztof Łysoń wraz Robertrm Stalmachem i Jarosławem Kolańskim oddali hołd w Mikolinie, Żelaznej, Folwarku – żołnierzom -Rosjanom, Ukraińcom, Kazachom, Białorusinom, Gruzinom i Polakom, poległym   w czasie forsowania Odry w 1945 roku.

 Tekst: Antoni CHORZEWSKI Wiceprezes ZW ZŻWP w Opolu
                    Zdjęcia: Henryk Wawer

 

 • wojsko_majowka_1
 • wojsko_majowka_10
 • wojsko_majowka_11
 • wojsko_majowka_12

 • wojsko_majowka_13
 • wojsko_majowka_14
 • wojsko_majowka_15
 • wojsko_majowka_16

 • wojsko_majowka_17
 • wojsko_majowka_18
 • wojsko_majowka_19
 • wojsko_majowka_2

 • wojsko_majowka_20
 • wojsko_majowka_21
 • wojsko_majowka_22
 • wojsko_majowka_23

 • wojsko_majowka_24
 • wojsko_majowka_25
 • wojsko_majowka_3
 • wojsko_majowka_4

 • wojsko_majowka_5
 • wojsko_majowka_6
 • wojsko_majowka_7
 • wojsko_majowka_8

 • wojsko_majowka_9

Marszałek Andrzej Bula i samorząd województwa opolskiego w dniu 22 maja 2021roku w 100 rocznicę bitwy o Górę św. Anny pod Pomnikiem Czynu Powstańczego na Górze św. Anny, zorganizowali patriotyczną uroczystość z udziałem kompanii honorowej 10 Opolskiej Brygady Logistycznej Orkiestry Wojskowej z Bytomia.

W uroczystych obchodach uczestniczyli senatorowie, posłowie, radni sejmików opolskiego i śląskiego, przedstawiciele wojewody opolskiego, władz samorządowych Opola, Leśnicy, Strzelec Opolskich, Katowic, Gdyni, Zakopanego, rektorzy opolskich uczelni, dyrektorzy instytucji kultury. Tak jak w czasie powstania tak i teraz nie zabrakło w uroczystościach potomków Powstańców – Ślązaków, Górali i Marynarzy.  W gronie kombatantów i weteranów oraz byłych żołnierzy Wojska Polskiego najliczniejszą grupę stanowili członkowie ZŻWP z Opola, Kędzierzyna Koźla i Prudnika. 

Skład delegacji ZŻWP Opolszczyzny to: członek ZG ZŻWP kol. A. Kowalczyk, Prezes ZW ZŻWP w Opolu kol. Z. Owczarek oraz koledzy: T. Płonka z żoną, K. Baryła. A. Chorzewski, H. Jędrzejczyk z żoną, A. Beńko, H. Wawer, S. Kownacki z żoną, Z. Gruszka. 

Po odśpiewaniu hymnu, modlitwie w intencji ofiar walk powstańczych ojca. Jonasza Pyk, gwardiana zakonu franciszkanów klasztoru na Górze św. Anny, przemówieniach, wręczono medale pamiątkowe. Bohaterstwo powstańców uczczono apelem pamięci, salwę honorową, złożeniem kwiatów przez delegacje. 

Atrakcją był rajd  zabytkowych pojazdów   Stowarzyszenia Pancerny Skorpion.  Koncert Orkiestry Wojskowej z Bytomia. Występ Parafialnego Regionalnego Zespołu „Giewont” z Olczy oraz tradycyjny obiad śląski przygotowany przez zakonników.

Tekst: Antoni CHORZEWSKI Wiceprezes ZW ZŻWP w Opolu
                    Zdjęcia: Henryk WAWER

 • wojsko_anna_1
 • wojsko_anna_10
 • wojsko_anna_11
 • wojsko_anna_12

 • wojsko_anna_13
 • wojsko_anna_14
 • wojsko_anna_15
 • wojsko_anna_16

 • wojsko_anna_17
 • wojsko_anna_18
 • wojsko_anna_19
 • wojsko_anna_2

 • wojsko_anna_20
 • wojsko_anna_21
 • wojsko_anna_22
 • wojsko_anna_3

 • wojsko_anna_4
 • wojsko_anna_5
 • wojsko_anna_6
 • wojsko_anna_7

 • wojsko_anna_8
 • wojsko_anna_9

Kwiecień - Miesiącem Pamięci Narodowej - jest okazją do wspomienia wydarzeń z historii naszego narodu, a także oddania hołdu żołnierzom, kombatantom, ofiarom II wojny światowej, którzy w walczyli o niepodległość Polski. Kwiecień przypomina wywózki Polaków na Syberię, mord polskich oficerów, jeńców w Katyniu. W kwietniu 1945 ruku żólnierze 10 SDP forsowali Nysę Łużycką, wielu z nich spoczywa na cmentarzu w Zgorzelcu.

Obowiązkiem członkowie ZŻWP i Stowarzyszenia 10 SDZ jest utrwalenie pamięci o osobach szczególnie zasłużonych dla Wojewódzctwa Opolskiego i Ojczyzny.

Wspominając poległych i zmarłych dajemy świadectwo, iż ofiara z ich życia miała sens.

Delegacje Zarząd Wojewódzki ZŻWP w Opolu i Zarząd Stowarzyszenia 10 Sudeckiej Dywizji Piechoty oddali hołd żołnierzom kombatantom, działaczom Zwiąku.  W Kwaterze Kombatantów na cmentarzu Komunalnym w Opolu spoczywają kombatanci 1i2 AWP, zołnierze 10 SDP min. płk.Stefan Szelka, płk Stanisław Grerla, kol. płk Stanisław Domański, ppłk Jan Wożny, ppłk Jana Klak.

Pod tablicą umieszczoną na ratuszu w Opolu upamniętnającą 10 Sudecką Dywizję zapalono znicze odjąc hołd tysiącom żołnierzy dywizji czasu wojny i pokoju.

Delegacja ZW ZŻWP i Koła Miejskiego w Opolu w składzie Kol. Z. Oczarek, M. Kwiatkowski M. Polańska K.Baryła, S. Kownacki zapaliła znicze na grobach Śp. Prezesów ZW ZŻWP kol. J. Chłodnickiego, L. Korczewskiego, M. Maślaka oraz Śp działaczy Związku Kolegów J. Iracha, A. Zamojskiego, S. Pakuły, J Cąkały, J. Łysonia, S. Kucharskiego, J. Broszkowskiego, K. Szczygieła,

Delegacja Stowarzyszenia 10 SDZ w składzie Kol. A Tkacz, A. Chorzewski, K.Kalinowski, E. Nowacki zapaliła znicze na grobach Śp. Kolegów M. Matuszewskiego, R. Murczkiewicza, Z. Paronia, W. Abramajtysa, Z. Wawrzyniaka, J. Zadwornego, M. Laskowskiego, A. Jabłońskiego.

Delegacja ZP ZŻWP w Nysie w składzie kol. Krzysztof Wilczekkol. Prygiel Wojciech

Kol. Dariusz Kowalski złożyła kwiaty pod „Obeliskiem upamiętniający Ofiary Katynia"

W Prudniku ZP ZŻWP oddał hołd Męczennikom Sybiru.

 

Tekst: Antoni Chorzewski Wiceprezes ZW ZŻWP w Opolu

Zdjęcia: Henryk Wawer

 • wojsko_hold_1
 • wojsko_hold_10
 • wojsko_hold_11
 • wojsko_hold_12

 • wojsko_hold_13
 • wojsko_hold_14
 • wojsko_hold_15
 • wojsko_hold_16

 • wojsko_hold_17
 • wojsko_hold_18
 • wojsko_hold_19
 • wojsko_hold_2

 • wojsko_hold_20
 • wojsko_hold_21
 • wojsko_hold_22
 • wojsko_hold_23

 • wojsko_hold_24
 • wojsko_hold_25
 • wojsko_hold_26
 • wojsko_hold_27

 • wojsko_hold_28
 • wojsko_hold_29
 • wojsko_hold_3
 • wojsko_hold_30

 • wojsko_hold_31
 • wojsko_hold_32
 • wojsko_hold_33
 • wojsko_hold_34

 • wojsko_hold_4
 • wojsko_hold_5
 • wojsko_hold_6
 • wojsko_hold_7

 • wojsko_hold_8
 • wojsko_hold_9

Współpraca ZŻWP z Opolskim Bankiem Żywności nie tylko od święta!

W dniu 16.12.2020 w siedzibie Opolskiego Banku Żywności odbyło się wyjazdowe Posiedzenie Komisji Socjalno- Zdrowotnej -ZW Związku Żołnierzy WP w Opolu.

Zarząd Wojewódzki ZŻWP w Opolu reprezentowali Wiceprezes kol. Antoni Chorzewski, Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Socjalno- Zdrowotnej kol. Jan Kinasz oraz Skarbnik kol. Henryk Jędrzejczyk.

Koło Miejskie ZŻWP w Opolu reprezentował Prezes kol. Józef Magiera, Wiceprezes kol. Stanisław Kownacki, Sekretarz kol. Krzysztof Baryła.

Opolski Bank Żywności reprezentowali Prezes Jan Burniak, Dyrektor Biura Edward Ambicki. Magazynier Jan Rybicki księgowa Grażyna Jabłońska.

W imieniu Związku kol. Antoni Chorzewski podsumował kilkudziesięcioletnią współpracę Związku z Opolskim Bankiem Żywności. Podkreślił, że Związek, jako Organizacja Pożytku Publicznego dba o rodziny i osoby samotne będące w trudnej sytuacji materialnej i zdrowotnej. W czasie tej długoletniej, współpracy z Bankiem pozyskaliśmy żywność za ok. 50 tysięcy złotych. W 2020 roku, mimo pandemii wykonano 200 paczek żywnościowych za łączną kwotę 19 500 złotych.

Dyrektor Biura Opolskiego Banku Żywności Edward Ambicki stwierdził, że współdziałanie z stowarzyszeniami jest jednym z głównych celów Banku. Przedstawił zasady działania Banku i zamierzenia w pozyskiwaniu żywności i jej dystrybucji. Wysoko ocenił współpracę z Kołem Miejskim z Opola. W poprzednich latach dobrze układała się współpraca z ogniwami Związku z Prudnika, Brzegu, Nysy, Namysłowa. Zaproponował patronackie sklepy, z których Koło Miejskie odbierałoby bezpośrednio artykuły żywnościowe. W dowód uznanie i podziękowanie za życzliwość oraz wspieranie działań statutowych Związku Żołnierzy Wojska Polskiego wyróżniono,

Opolski Bank Żywności Medalem Pamiątkowym ZŻWP. Prezesa OBŻ Jana Burniaka Brązowym Medalem za Zasługi dla Związku, Wiceprezesa OBŻ Edwarda Ambickiego, Grażynę Jabłońską Medalem XXXV lecia Związku, Jana Rybackiego dyplom uznania.

Tekst: Antoni Chorzewski Wiceprezes ZW ZŻWP w Opolu

Zdjęcia: Krzysztof Baryła

 • Współpraca ZŻWP z Opolskim Bankiem Żywności_1
 • Współpraca ZŻWP z Opolskim Bankiem Żywności_2
 • Współpraca ZŻWP z Opolskim Bankiem Żywności_3
 • Współpraca ZŻWP z Opolskim Bankiem Żywności_4

 • Współpraca ZŻWP z Opolskim Bankiem Żywności_5
 • Współpraca ZŻWP z Opolskim Bankiem Żywności_6
 • Współpraca ZŻWP z Opolskim Bankiem Żywności_7
 • Współpraca ZŻWP z Opolskim Bankiem Żywności_8